Opłata cukrowa oraz opłata od sprzedaży napojów alkoholowych w małych opakowaniach – kogo dotyczy?

27 sierpnia 2020 r. Prezydent podpisał ustawę z dnia 14 lutego 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z promocją prozdrowotnych wyborów konsumentów.

Nowelizacja zakłada nałożenie specjalnej opłaty na napoje z dodatkiem cukrów, kofeiny lub tauryny oraz na napoje alkoholowe w opakowaniach o objętości nieprzekraczającej 300 ml.

Opłata cukrowa
Opłacie będzie podlegało wprowadzenie na rynek napojów z dodatkiem:

  • cukrów będących monosacharydami lub disacharydami oraz środków spożywczych zawierających takie substancje oraz substancji słodzących, o których mowa w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1333/2008,
  • kofeiny lub tauryny.

Wysokość opłaty
Wysokość opłaty wyliczana będzie w następujący sposób (w przeliczeniu na litr napoju):

  • 0,50 zł za zawartość cukrów w ilości równej lub mniejszej niż 5 g w 100 ml napoju, lub za zawartość w jakiejkolwiek ilości co najmniej jednej substancji słodzącej, wymienionej w rozporządzeniu nr 1333/2008,
  • 0,05 zł za każdy gram cukrów powyżej 5 g w 100 ml napoju,
  • 0,10 zł za każdy litr napoju zawierającego dodatek kofeiny lub tauryny.