Artykuł ukazał się 18 maja 2016 r. w dzienniku "Rzeczpospolita".

"... O zmianach w przepisach dyskutowano w trakcie konferencji „Komitety audytu i rady nadzorcze 2016 r.", która odbyła się we wtorek na GPW. Głównym tematem wydarzenia była implementacja przepisów unijnych, które istotnie zmieniają regulacje dotyczące obszaru zadań i odpowiedzialności członków organów spółek publicznych. – Wkrótce w spółkach notowanych na GPW zacznie obowiązywać nakaz tworzenia komitetów audytu. Będzie to wynik zmian ustawy o biegłych rewidentach i ich samorządzie – mówił Dariusz Tenderenda, członek zarządu DM Navigator.W wyniku owej ustawy na spółki oraz na członków ich zarządów i rad nadzorczych zostaną nałożone dodatkowe obowiązki oraz sankcje. ..."

Cały artykuł dostępny na stronie internetowej www.rp.pl