Kontrowersyjny obowiązek zapłaty odsetek od transakcji WNT a zgodność z dyrektywą unijną – rozstrzygnięcie podejmie TSUE

Ten materiał znajduje się w Strefie Wiedzy. Aby się do niej zarejestrować i mieć pełen dostęp, do tego i innych materiałów, wystarczy podać swój adres e‑mail.