Konferencja SEG: Nadużycia i niedociągnięcia w raportowaniu niefinansowym

Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych w dniu 07 grudnia 2017r. organizuje konferencję pt. "Nadużycia i niedociągnięcia w raportowaniu niefinansowym".

Wydarzenie skierowane jest do przedstawicieli spółek giełdowych, głównie osób odpowiedzialnych za relacje inwestorskie, komunikację, CSR, HR i środowisko.

Z ramienia PKF Consult udział w konferencji weźmie Ewa Jakubczyk Cały (Partner Zarządzający). Przedstawi temat „Zakres obowiązkowych oraz dobrowolnych analiz biegłego rewidenta w odniesieniu do raportu niefinansowego” (12:40 – 13:10).

Program konferencji obejmować będzie w pierwszej kolejności: przedstawienie zakresu podmiotowego raportowania niefinansowego oraz możliwe wyłączenia; formy raportu niefinansowego: oświadczenie vs. sprawozdanie i ich integrację ze sprawozdaniem z działalności i sprawozdaniem finansowym. W dalszej części uczestnicy dowiedzą się, jaki jest zakres obowiązkowych oraz dobrowolnych analiz biegłego rewidenta w odniesieniu do raportu niefinansowego. Poruszona zostanie również tematyka niezbędnej dokumentacji analiz i danych wykorzystywanych w raporcie niefinansowym. Na zakończenie omówiony zostanie nadzór nad raportami niefinansowymi.

Całe wydarzenie będzie transmitowane online na stronie www.seg.org.pl.