W dniu 21 września 2021r. odbyła się konferencja online pt. „System kontroli jakości a kultura jakości”. Została ona zorganizowana przez Regionalny Oddział PIBR w Warszawie. 

Podczas wydarzenia omówiono m.in. jak prawidłowe działanie systemu wewnętrznej kontroli jakości w firmie audytorskiej wpływa na budowanie profesjonalnego wizerunku zawodu biegłego rewidenta, a także przedstawiono bariery, jakie napotykane są w budowaniu kultury jakości i sposoby, w jakich jest ona rozpowszechniania i wzmacniana w firmach audytorskich.

Wśród prelegentów podczas konferencji znalazł się również Partner PKF – Mariusz Kuciński.

Całe nagranie z konferencji jest dostępne pod linkiem.