Komentarze ekspertów PKF:

Komentarze ekspertów PKF

 

Jaka jest sytuacja finansowa firm audytorskich.
Jak wygląda sytuacja w segmencie jednostek zainteresowania publicznego?
Biegły rewident – kompetencje przywódcze w zarządzaniu zleceniem audytorskim
Jak w audycie pomagają  nowe technologie?
Jak na sytuację audytorów wpływają obecne trudne warunki makroekonomiczne i zawirowania geopolityczne?