Komentarz autorstwa eksperta PKF (Ewa Jakubczyk-Cały - Partner Zarządzający, Biegły rewident), został opublikowany na łamach dziennika "Rzeczpospolita" w ramach corocznego Rankingu audytorów.

Nowe regulacje z maja 2017 r. to wielkie zmiany i wyzwania. Konsekwencje tych zmian widoczne będą dopiero w przyszłym roku. W większości, biegli rewidenci przyjęli ustawę z pokorą a nawet akceptacją, zwłaszcza w zakresie standaryzacji realizacji usług rewizji i przyjęcia międzynarodowych standardów badania, zmian w zakresie organizacji firm audytorskich. Bo cel zmian był szczytny, misyjny – poprawa jakości informacji finansowej, w której tworzeniu w różnych rolach biorą udział kierownik jednostki, nadzór a także biegły rewident.

Przypomnę jednak, że czas na dostosowanie firm audytorskich do nowych regulacji był bardzo krótki – tylko 4 miesiące. A wprowadzenie zmian wymaga perfekcyjnego określenia parametrów jakościowych – zmian, w oparciu o analizę stanu bieżącego organizacji firmy audytorskiej, wyznaczenia nowej strategii, stworzenia polityk i procedur systemu jakości. A następnie przestawienia całej organizacji na nową kulturę organizacyjną. Taka zmiana oprócz pieniędzy wymaga też czasu.

Negatywne skutki opóźnień w legislacji przełożono na firmy audytorskie. Dyrektywa jest z 2014 roku, ustawa z 2017 roku, a na przekucie regulacji w praktykę firmy audytorskie otrzymały tylko 4 miesiące. Chyba dość jasno widać dysproporcje.

Do największych wyzwań firm audytorskich zaliczyć należy obecnie:

  • Ponowne sformułowanie misji i celów, strategii i organizacji firm audytorskich,
  • Opracowanie systemów kontroli wewnętrznej, zbioru polityk, regulacji i wewnętrznych procedur,
  • Wdrożenie nowych kultur organizacyjnych dopasowanych do nowych regulacji i strategii,
  • Inwestycje w programy rewizyjne i programy do sortowania i przetwarzania danych.