Komentarz eksperta PKF (Agnieszka Chamera - Partner, Doradca podatkowy), został opublikowany 1 marca 2021 r. na portalu "rp.pl".

Jak będzie wyglądało stosowanie wyższych kar, zobaczymy dopiero w praktyce. Fiskus będzie mógł nałożyć mandat na kwotę do 14 tys. zł także wówczas, gdy popełnione przez podatnika wykroczenie nie pociąga za sobą konsekwencji finansowych.

Jak wskazuje Agnieszka Chamera, doradca podatkowy i partner w firmie doradczej PKF, kara w takiej wysokości może dosięgnąć podatnika nawet wówczas, gdy nie doszło do uszczuplenia należności Skarbu Państwa.

– Przykładowo może ona zostać nałożona za niezłożenie deklaracji „zerowej” VAT. Organ będzie miał prawo nałożyć tak wysoką karę również za niewypełnienie obowiązku raportowania schematów podatkowych w terminie czy niepobranie podatku u źródła, jeżeli kwota niepobranego podatku nie przekroczy pięciokrotności minimalnego wynagrodzenia w czasie jego popełnienia – mówi Agnieszka Chamera.

Dodaje, że kara może zostać nałożona, także gdy zajdą wątpliwości, czy prawidłowe jest oświadczenie o sporządzeniu lokalnej dokumentacji cen transferowych. Może dojść do tego wówczas, gdy organ zakwestionuje ustalone warunki transakcji, uznając, że odbiegają one od warunków rynkowych.

Cały artykuł dostępny jest na www.rp.pl.