Komentarz eksperta | Emitenci muszą się dostosować do nowych regulacji

Komentarz autorstwa eksperta PKF (Ewa Jakubczyk-Cały - Partner Zarządzający, Biegły Rewident), został opublikowany 30 czerwca 2017 r. na łamach dziennika "Rzeczpospolita" oraz Gazeta Giełdy i Inwestorów "Parkiet".


"... Po blisko dwuletnim procesie legislacyjnym w ubiegłym tygodniu weszła w życie nowa ustawa dotycząca biegłych rewidentów. Zmiany dotyczą jednostek zainteresowania publicznego, czyli m.in. spółek giełdowych. Największe emocje budzi ustalenie 5-letniego okresu rotacji oraz zakaz świadczenia dodatkowych usług (oprócz tzw. usług atestacyjnych, czyli poświadczających) przez audytora w badanych spółkach. ..."

Pełny komentarz eksperta PKF do artykułu:

Ewa Jakubczyk-Cały, Partner zarządzający PKF Consult, podkreślała, że na ustawę trzeba patrzeć w szerszej perspektywie. – Mamy trzy aspekty w budowie jakości informacji finansowej: sporządzenie sprawozdania, jego badanie oraz nadzór właścicielski. Mam nadzieję, że nowe regulacje wpłyną na nie pozytywnie i podniosą jakość sprawozdawczości. Są to zmiany trudne z punktu widzenia spółek, ale konieczne – oceniła.

Cały artykuł dostępny na stronie www.rp.pl oraz do pobrania poniżej.