Due diligence finansowe

Analiza szczegółów działalności podmiotów jest jedną z podstaw decyzji inwestycyjnych.

Wiarygodność i rzetelność danych służących podejmowaniu decyzji jest dla inwestorów niezwykle istotna. Due diligence jest narzędziem do minimalizacji ryzyka związanego z inwestowaniem. Przeprowadzenie przez inwestora usług due diligence pozwala na zmniejszenie ryzyka późniejszego wypływu środków finansowych z tytułu błędów w szacunkach, stanu prawnego aktywów czy innych tytułów. W ostatnim dziesięcioleciu można zauważyć coraz większą wagę jaką do tego typu badań przywiązują nasi rodzimi inwestorzy. Niestety, nadal zbyt często przedsiębiorstwa ponoszą znaczne straty, wynikające z braku doświadczenia w procedurach i wykonywaniu due diligence, które skutkuje zwiększonymi kosztami badania, zbyt dużym ograniczeniem jego zakresu i szczegółowości, a to rzutuje w dalszej kolejności na jakość informacji stanowiących podstawę podejmowanej decyzji o wejściu w inwestycję.

Usługi due diligence, które my wykonujemy są realizowane przez nasz wyspecjalizowany zespół, złożony ze specjalistów posiadających wysoką wiedzę merytoryczną w zakresie prawa bilansowego, finansów, podatków, prawa handlowego, prawa cywilnego, prawa pracy i jeżeli to niezbędne innych dziedzin. Gwarantujemy nie tylko rzetelność i obiektywizm, ale także pełną poufność otrzymanych informacji. W procesie due diligence współpracujemy także z wybranymi pracownikami badanej firmy w zakresie niezbędnym do prawidłowej organizacji pracy.

Nasze doświadczenie pokazuje, że najbardziej podstawowe badanie powinno obejmować następujące aspekty:

 • biznesu,
 • finansów,
 • podatków,
 • statusu prawnego firmy i:
  • posiadanego majątku,
  • wiążących ją umów.

Gdy jednak mamy do czynienia z transakcją kosztowną, rozbudowaną strukturą przejmowanego podmiotu lub wątpliwościami co do pełnej przejrzystości zasobów firmy zalecamy wykonanie maksymalnie pełnego due diligence obejmującego dodatkowo badanie:

 • zarządzania kapitałem ludzkim – obejmujące struktury personalne firmy pod względem wykształcenia, umiejętności, kompetencji, wieku, pakietów wynagrodzeniowych, a także ew. koligacji rodzinnych wewnętrznych, jak i zewnętrznych – ograniczonych do top management i kluczowych pracowników,
 • techniczne (technologiczne) – ukierunkowane na ocenę stopnia nowoczesności potencjału wytwórczego i technologii,
 • organizacyjne — mające na celu identyfikację struktur organizacyjnych oraz ich efektywności,
 • psychologiczne oraz etyczno-moralne – ukierunkowane na sferę kontaktów międzyludzkich oraz postaw pracowniczych i właścicielskich,
 • informacyjne – oceniające sprawności i efektywności gromadzenia i przepływu informacji,
 • ochrony zasobów intelektualnych firmy i informacji wrażliwych dla jej funkcjonowania.

Nasi specjaliści

Mariusz Kuciński
Due diligence finansowe
e-mail
+48 601 223 818

Agnieszka Chamera
Due diligence prawne i podatkowe
e-mail
+48 22 560 76 50 

Leszek Cienkowski
Due diligence biznesowe
e-mail
+48 697 846 449 

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości - skontaktuj się z nami. Odpiszemy lub oddzwonimy po zapoznaniu się z treścią formularza.

Imię i nazwisko: *
Stanowisko:
Firma: *
Uwagi/Pytania:
Skąd dowiedzieli się Państwo o PKF?: *


E-mail **:
Telefon **:
Wyrażam zgodę na otrzymywanie od PKF Consult Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k. z siedzibą przy ul. Orzyckiej 6 lok. 1B w Warszawie informacji handlowych drogą elektroniczną na podany adres poczty elektronicznej, zgodnie z art. 10 ust 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 oświadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U z 2002 , Nr 144, poz. 1204 z późn. zm).
Stosownie do brzmienia art.172 ustawy z dnia 16 lipca 2004 prawo telekomunikacyjne (Dz.U z 2017,poz. 1907), wyrażam zgodę PKF Consult Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. z siedzibą przy ul. Orzyckiej 6 lok. 1B w Warszawie na korzystanie dla celów marketingu bezpośredniego wykonywanego telekomunikacyjnie z urządzenia końcowego (telefon).
Jeśli chcesz otrzymywać newsletter od PKF Consult, zaakceptuj Regulamin. Udzielenie zgody jest dobrowolne i można ją w dowolnym momencie wycofać przesyłając oświadczenie na adres mailowy: iod@pkfpolska.pl
* pola obowiązkowe do uzupełnienia
* telefon lub adres e-mail - wymagane jedno z dwóch pól
Zapoznaj się z naszą Polityką Prywatności

Powiązane usługi: