Debata. Etyka. Czy tylko w teorii? – Podsumowanie

Dnia 25.06.2019 r. w Sali Notowań GPW odbyło się spotkanie pt. „Debata. Etyka. Czy tylko w teorii?” poświęcone zagadnieniu moralności w zawodzie audytora, której patronem medialnym był "Parkiet". Wydarzenie zostało zorganizowane przez CFA Society Poland. Jednym z zaproszonych ekspertów była Ewa Jakubczyk-Cały (Partner zarządzający PKF, biegły rewident).

Specjaliści biorący udział w wydarzeniu (reprezentanci firm audytorskich, środowiska naukowego, przedstawiciel KIBR) dyskutowali na temat sytuacji w zawodzie audytora budzących kontrowersje pod względem etycznym oraz o znaczeniu moralności w tej materii, ponieważ wiele firm audytorskich próbuje osiągnąć zamierzony cel za wszelką cenę, niektóre z nich popełniają błędy niebędące zawsze zgodne z etyką zawodową.

Jak zatem uniknąć podobnych wykroczeń?

Cykl Debat rozpoczął się 30 maja i potrwa do 14 listopada br. i obejmie łącznie 5 spotkań. Jego celem jest stworzenie podstaw do lepszego i bardziej etycznego rynku finansowego. Podczas kolejnych wydarzeń eksperci rozmawiać będą o etyce w zakresie sektora ubezpieczeń, bankowości oraz rynku kapitałowego.

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w kolejnych debatach:

19.09. - Debata nr 3 (ubezpieczenia)
24.10. - Debata nr 4 (bankowość)
14.11. - Debata nr 5 (rynek kapitałowy)

Program oraz zapisy: http://bit.ly/2KZOFiv