Rozpoczął się już ostatni kwartał roku 2022, a tym samy, zbliżają się terminy wypełnienia obowiązków z zakresu cen transferowych za rok 2021. Podmioty, spełniające określone warunki, dokonujące transakcji z podmiotami powiązanymi, zobowiązane są do wypełnienia obowiązków z zakresu cen transferowych obejmujących m.in.:

  • sporządzenie lokalnej dokumentacji cen transferowych,
  • złożenie oświadczenia o cenach transferowych,
  • złożenie formularza TPR-C bądź TPR-P.

W odniesieniu do podmiotów, których rok podatkowy zgodny jest z rokiem kalendarzowym, termin wypełnienia obowiązków z zakresu cen transferowych w zakresie ww. elementów upływa 31 grudnia 2022 roku.

Ponadto, w odniesieniu do niektórych podmiotów spełniających określone warunki, może powstać obowiązek w zakresie sporządzenia/dołączenia grupowej dokumentacji cen transferowych (ang. Master File) za 2021 r. W przypadku podatników, których rok podatkowy jest zgodny z rokiem kalendarzowym termin na sporządzenie grupowej dokumentacji cen transferowych upływa z końcem marca 2023 r.

Niedopełnienie obowiązków z zakresu cen transferowych w wyznaczonym terminie może się wiązać z poniesieniem konsekwencji w postaci odpowiedzialności karno-skarbowej oraz sankcji podatkowych.

PKF Polska oferuje pełną obsługę w zakresie określenia obowiązków oraz sporządzania dokumentacji cen transferowych. Zapraszamy Państwa do kontaktu w celu uzyskania oferty.

Pliki do pobrania