Oferujemy przeprowadzanie audytu księgowego, który obejmuje takie elementy jak: ​

  • kontrola ksiąg finansowych firmy zgodnie z wymogami UoR, MSR, MSSF, US GAAP oraz z polityką rachunkowości,
  • audyt ksiąg rachunkowych i weryfikacja dokumentacji systemu rachunkowości,
  • spełnianie wymogów ogólnych, formalnych oraz merytorycznych zapisów,
  • definicje, zasady i zgodność prowadzonych ksiąg pomocniczych oraz księgi głównej,
  • kontrola zapisów z dowodami źródłowymi,
  • weryfikacja działań użytkowników systemu,
  • weryfikacja poprawności sprawozdania finansowego,
  • dodatkowe prace audytowe.

Szybki kontakt 1/3

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości - skontaktuj się z nami. Odpiszemy lub oddzwonimy po zapoznaniu się z treścią formularza.

Administratorem Pani/Pana danych osobowych, w zależności od przedmiotu zapytania ofertowego, będzie PKF Consult Sp. z o.o. Sp. k., PKF BPO Sadowska – Malczewska Sp. k., PKF Tax&Legal Chamera Orczykowski Sp. k. lub Consult Sp. z o.o. wszystkie z siedzibą przy ul. Orzyckiej 6/1B, 02-695 Warszawa. Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu obsługi skierowanego zapytania. Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych, w tym o przysługujących Pani / Panu prawach oraz o danych kontaktowych Administratorów, znajduje się w naszej Polityce Prywatności.