Aktualna sytuacja na świecie, spowodowana przedłużającą się pandemią COVID-19, wymusza na przedsiębiorcach większą rozwagę w planowaniu strategicznym oraz bardziej wnikliwe przyjrzenie się nie tylko kondycji finansowej swojej spółki, ale również sytuacji finansowej jej klientów i dostawców. Dla kontynuacji działalności niezbędna jest również ocena zagrożeń działalności operacyjnej.

Do naszych zadań w ramach usługi analizy warunków dla kontynuacji działalności spółki należy m.in.:

Ocena sytuacji spółki na dzień bilansowy, w tym:

 • Analiza okoliczności istotnie zagrażających kontynuacji działalności (w tym związanych z pandemią), obejmująca m.in.:
  • kondycję finansową kluczowych dostawców oraz klientów
  • zakłócenia łańcucha dostaw
  • płynność finansową i wypłacalność jednostki uwzględniającą formy finansowania zewnętrznego
  • niewykorzystane zdolności produkcyjne, braki kadrowe
  • zmianę sytuacji w branży
  • dodatkowe koszty działalności operacyjnej w związku z wystąpieniem pandemii
  • dofinansowanie i ulgi stanowiące pomoc rządową oraz pozarządową
  • zmiany przepisów prawa
 • Ocena istotności zagrożeń
 • Identyfikacja obszarów wymagających przeciwdziałania w celu obniżenia ryzyka wystąpienia zagrożeń dla kontynuacji działalności

Prognoza i plan działalności na co najmniej 12 kolejnych miesięcy

Szybki kontakt 1/3

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości - skontaktuj się z nami. Odpiszemy lub oddzwonimy po zapoznaniu się z treścią formularza.