ALERT: Nowe raportowanie cen transferowych (TP-R) także dla podmiotów zwolnionych z obowiązku dokumentacyjnego

Zgodnie z przepisami wprowadzonymi z początkiem 2019 r. podatnicy realizujący transakcje z podmiotami powiązanymi zobowiązani będą do składania informacji
o cenach transferowych, zwanej raportem TP-R. Nowy formularz zastąpi uproszczone sprawozdania CIT/TP oraz PIT/TP.

Ten materiał znajduje się w Strefie Wiedzy. Aby się do niej zarejestrować i mieć pełen dostęp, do tego i innych materiałów, wystarczy podać swój adres e‑mail.