Dziś udostępniamy materiał przetłumaczony na język polski. W publikacji są podkreślone kluczowe obszary związane z procedurami badania szacunków księgowych i powiązanych z nimi ujawnień w sprawozdaniu finansowym zgodnie z MSB 540 (zmienionym).

MSB 540 (zmieniony) jest standardem zmienionym przez IAASB i zastąpi dotychczasowy MSB 540. Zmieniony standard zawiera bardziej szczegółowe wymogi i materiały objaśniające ich zastosowanie w zakresie metod (w tym modeli), założeń i danych, a także rozważania na temat czynników ryzyka nieodłącznego, które mogą spowodować ryzyko istotnego zniekształcenia. Zmieniony standard nie został jeszcze ustanowiony przez KRBR jako krajowy standard badania.

Niemniej jednak, jak sam alert wskazuje, wytyczne i wskazówki w nim zawarte są również przydatne dla biegłych rewidentów przeprowadzających badania według obecnie obowiązującego KSB 540, gdyż zmieniony standard jest rozszerzeniem i doprecyzowaniem obecnego standardu. Wartością dodaną alertu jest zwłaszcza to, że omawia on wymogi dotyczące badania szacunków w kontekście warunków i okoliczności wynikających z pandemii COVID-19.

Pliki do pobrania

Szybki kontakt 1/3

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości - skontaktuj się z nami. Odpiszemy lub oddzwonimy po zapoznaniu się z treścią formularza.

Administratorem Pani/Pana danych osobowych, w zależności od przedmiotu zapytania ofertowego, będzie PKF Consult Sp. z o.o. Sp. k., PKF BPO Sadowska – Malczewska Sp. z o.o. Sp. k., PKF Tax&Legal Chamera Orczykowski Sp. k., PKF Advisory Sp. z o. o., PKF Brevells Cekiera Sp. k. lub Consult Sp. z o.o., wszystkie z siedzibą przy ul. Orzyckiej 6/1B, 02-695 Warszawa. Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu obsługi skierowanego zapytania. Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych, w tym o przysługujących Pani / Panu prawach oraz o danych kontaktowych Administratorów, znajduje się w naszej Polityce Prywatności.