ALERT: Czy będzie więcej czasu na sporządzenie dokumentacji cen transferowych?

W nawiązaniu do naszego ostatniego tax alertu dotyczącego kwestii możliwości przedłużenia terminu na realizację przez podatników obowiązków z zakresu cen transferowych, chcieliśmy Państwa poinformować, że rozporządzenie Ministra Finansów z 14.03.2018 roku w sprawie przedłużenia terminów wykonania niektórych obowiązków z zakresu dokumentacji podatkowej (DzU poz. 555) weszło w życie 15.03.2018 r.

Zarządzenie Ministra Finansów zakłada przedłużenie terminu do złożenia:

  • sporządzenia dokumentacji podatkowej,
  • złożenia urzędowi skarbowemu oświadczenia o sporządzeniu dokumentacji podatkowej,
  • dołączenia do zeznania podatkowego za rok podatkowy uproszczonego sprawozdania (CIT –TP, PIT-TP),

do końca dziewiątego miesiąca po zakończeniu roku podatkowego.

Rozporządzenie zgodnie z jego brzmieniem ma zastosowanie do terminów w/w upływających w roku 2018 lub 2019 tj. dla dokumentowania transakcji z podmiotami powiązanymi dokonanych odpowiednio w latach 2017 i 2018.

Ten materiał znajduje się w Strefie Wiedzy. Aby się do niej zarejestrować i mieć pełen dostęp, do tego i innych materiałów, wystarczy podać swój adres e‑mail.