Artykuł Pani Ewy Jakubczyk-Cały (Partner Zarządzający PKF Consult), został opublikowany w dodatku Twarze Biznesu magazynu biznesowego przedsiębiorcy@eu.

W okresie spowolnienia gospodarczego, poszukiwania dróg przetrwania, restrukturyzacji i zmian strategii – wizerunek przedsiębiorcy budowany jest na podstawie analizy sprawozdania finansowego jego firmy. W nim zwarte są informacje niezbędne w zakresie podejmowania decyzji o wsparciu finansowym, inwestycji czy wyborze kontrahenta lub dostawcy.

Przedsiębiorcy są dla gospodarki kurą znoszącą złote jajka. Dają zatrudnienie, tworzą popyt konsumpcyjny, dostarczają wartość w postaci dóbr i usług, finansują sferę budżetową przez redystrybucję dochodu.

W obecnym czasie głównie od przedsiębiorców zależy przyszłość polskiej gospodarki, a wyzwań związanych ze skutkami pandemii jest bardzo wiele. Oczywiste jest zatem, że uchwalone Tarcze osłaniające przedsiębiorców to nie jałmużna budżetowa, a bodziec wsparcia i katalizator pozwalający na budowanie nowych strategii i koncepcji biznesu przy ograniczonych zasobach wynikających ze zmniejszonych przepływów pieniężnych. Od naturalnej kreatywności i determinacji przedsiębiorców w zakresie utrzymania i dalszego prowadzenia biznesu zależy los ich własnych pracowników oraz tych w innych firmach i strefie budżetowej, a także podaż towarów czy poziom inwestycji. Sukcesy przedsiębiorców przyczyniają się do wzrostu dobrobytu i stopy życiowej całego społeczeństwa.

Czy możliwe jest jednak, aby w okresie pandemii wszystkim przedsiębiorcom zapewnić nieograniczoną osłonę? Żadna gospodarka tego nie utrzyma, nie ma tylu skumulowanych środków. Komu więc udzielić wsparcia i na jak długo?

Przedmiotowy zakres pierwszego wsparcia był szeroki, ale w większości przypadków ograniczony w czasie. Było ono obliczone na utrzymanie stabilizacji, uniknięcie paniki. Co będzie, jeśli pandemia nadal się utrzyma? Przewidywane jest odbicie wzrostu PKB już w następnym roku (na przełomie 2021 i 2022), które pozwoli na powrót do poziomu gospodarczego sprzed pandemii.

Pełny artykuł znajduje się poniżej

Pliki do pobrania

Szybki kontakt 1/3

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości - skontaktuj się z nami. Odpiszemy lub oddzwonimy po zapoznaniu się z treścią formularza.