XV Doroczna Konferencja Audytingu - podsumowanie

W dniach 22-24 października 2014 r. w Jachrance k. Warszawy odbyła się XV Doroczna Konferencja Audytingu pt. Międzynarodowe standardy rewizji finansowej - teoria, regulacje, praktyka.

W trakcie trzech dni uczestnicy konferencji dyskutowali w Jachrance o najbardziej aktualnych problemach dotyczących profesji i środowiska. Wykłady dotyczyły zarówno tematu głównego tegorocznej konferencji, a więc międzynarodowych standardów rewizji finansowej. Ale nie milkły także dyskusje o unijnej reformie rynku audytu oraz wyzwaniach związanych z jej implementacją na poziomie poszczególnych krajów.

Tegoroczna edycja składała się tradycyjnie z 5 sesji:

  • Sesja I: Wprowadzanie MSRF do porządku prawnego i praktyki w poszczególnych krajach.
  • Sesja II: Wpływ MSRF na jakość usług rewizji finansowej. (Wystąpienie Ewy Jakubczyk-Cały, PKF Consult)
  • Sesja III: MSRF a KSRF - wieloaspektowa analiza porównawcza.
  • Sesja IV: MSRF w praktyce rewizji finansowej.
  • Sesja V (dyskusja panelowa): Koszty i korzyści stosowania MSRF.

Udział w konferencji zaliczał 16 godzin obligatoryjnego doskonalenia zawodowego z zakresu Rewizji finansowej (postanowienie Nr 446/39/2014 KRBR z dnia 11 lutego 2014 r.)

Doroczne Konferencje Audytingu, organizowane przez KIBR od 2000 r., skupiają przede wszystkim środowisko biegłych rewidentów. Mają charakter naukowy, a jednocześnie praktyczny, poświęcone są sprawozdawczości finansowej i rewizji finansowej. Celem konferencji jest doskonalenie i rozwój zawodowy członków samorządu - biegłych rewidentów oraz ich integracja.

Tematyka DKA jest kształtowana pod wpływem znaczących wydarzeń polityczno-gospodarczych oraz zmian przepisów prawa. Na tematykę znacząco wpłynęły, m.in.:

  • przystąpienie Polski do Unii Europejskiej i wiążący się z tym proces przygotowań,
  • nowelizacje przepisów ustawy o rachunkowości,
  • zmiany przepisów regulujących zasady wykonywania zawodu biegłego rewidenta,
  • kryzys gospodarczy.

Relacja z wydarzenia: link

Elektroniczne wydanie "Wiadomości Konferencyjnych" z XV Dorocznej Konferencji Audytingu nr 1: link nr 2: link