Większa dostępność zwolnienia podatkowego przyznawanego w ramach Polskiej Strefy Inwestycji

Udzielanie przedsiębiorcom wsparcia w podejmowaniu nowych inwestycji w ramach Polskiej Strefy Inwestycji (PSI) nabiera nowego znaczenia w okresie spowolnienia gospodarczego.

Wsparcie można uzyskać na terenie całego kraju, jednak najłatwiej w powiatach o wysokim bezrobociu i w miastach średniej wielkości, które tracą funkcje społeczno-gospodarcze.

Aktualizacja danych na temat stopy bezrobocia w konkretnych powiatach (ogłoszona w Obwieszczeniu Prezesa GUS z dn. 28.09.2020 r.) wpłynęła na zmniejszenie minimalnej wartości nakładów inwestycyjnych wymaganych w poszczególnych regionach kraju w  ramach Polskiej Strefy Inwestycji.