Webinarium: Obowiązki w zakresie cen transferowych po zmianach w 2017 roku

Odbyło się:

wtorek, 19.09.2017 r., godzina 12:00

Plan spotkania:

1. Zarządzanie ryzykiem cen transferowych (konsekwencje braku dokumentacji cen transferowych dla spółki oraz poszczególnych osób w przedsiębiorstwie, sposoby mitygacji ryzyka)

2. Podstawowe kwestie w zakresie cen transferowych

2.1 Pojęcie podmiotów powiązanych    
2.2 Kraje stosujące szkodliwą konkurencję podatkową 
2.3 Pojęcie transakcji    

3. Obowiązki dokumentacyjne od 1 stycznia 2017

3.1 Sporządzenie dokumentacji (local file) dla poszczególnych transakcji (Limity dokumentacyjne)          
3.2 Analiza danych porównawczych dla poszczególnych transakcji tzw. benchmarking. 
3.3 Oświadczenie o sporządzeniu dokumentacji cen transferowych        
3.4 Deklaracja CIT-TP    
3.5 Informacje o grupie, tzw. master file              
3.6 Raportowanie wg krajów (CbC)        

4. Podsumowanie

Za niedostarczenie dokumentacji cen transferowych na żądanie organów, osoby odpowiedzialne za jej sporządzenie mogą zostać ukarane personalnie karą nawet do 16 mln zł. Obok VAT transakcje pomiędzy podmiotami powiązanymi są jednym z priorytetów służb celno-skarbowych, co niejednokrotnie podkreślał Minister Finansów. Od 1 stycznia 2017 roku nastąpiła istna rewolucja w zakresie obowiązków z zakresu cen transferowych.

Zapis z webinarium:

Prelegent:

dr Sebastian Wawrzak

Doradca podatkowy, doktor nauk ekonomicznych w dyscyplinie finanse. Absolwent Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie oraz Akademii Ekonomicznej w Poznaniu.

Transfer Pricing Manager w PKF Consult. Specjalizuje się w zakresie podatków, finansów, polityki gospodarczej i strategii przedsiębiorstw. Interesuje się cenami transferowymi od 2011 roku, kiedy rozpoczął pracę w Wydziale ds. Uprzednich Porozumień Cenowych w Ministerstwie Finansów, laureat II edycji Prezydenckiego Programu Eksperckiego – Laboratorium Idei.

Doświadczenie zdobywał na różnych szczeblach administracji państwowej i podatkowej: Kancelaria Prezydenta RP, Ministerstwo Finansów, Izba Skarbowa oraz Urząd Skarbowy. Był wewnętrznym doradcą podatkowym w PKP Intercity S.A. Członek Komitetu Podatkowego Pracodawców RP. Był również ekspertem: Joint Transfer Pricing Forum przy Komisji Europejskiej. Autor publikacji z zakresu ekonomii i podatków.

Organizator:

Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych