Webinar
"Praca w audycie finansowym. Detektyw czy księgowy?" 14.09.2021

W dniu 14 września 2021 r. został zorganizowany webinar online "Praca w audycie finansowym. Detektyw czy księgowy?", którego prelegentami i organizatorami byli eksperci PKF:

 • Paweł Jaczewski,
 • Mariusz Kuciński,
 • Rafał Barycki,
 • Ewelina Balcerzak,
 • Damian Motyl,
 • Dominik Zagaj,
 • Irmina Kluszczyńska.

To bezpłatne, godzinne wydarzenie było skierowane przede wszystkim do studentów i absolwentów polskich uczelni, którzy myślą o pracy w audycie finansowym. Prelegenci, po zaprezentowaniu swoich bloków tematycznych, odpowiedzieli na szereg pytań od uczestników podczas sesji Q&A.

Na webinar zgłosiło się ponad 200 zainteresowanych osób – w samym wydarzeniu wzięło udział 151 osób!

Jesteśmy dumni z tak licznego uczestnictwa i pozytywnej oceny webinaru - aż 87% osób oceniło go "doskonale".

Nagranie z webinaru dostępne jest na naszym kanale YouTube pod linkiem. Zachęcamy do obejrzenia!

___________________________________________________________________________________

Imię: *
Nazwisko: *
E-mail **:
Telefon **:
Wyrażam zgodę na otrzymywanie od PKF Consult Sp. z o.o. Sp. k. komunikacji marketingowych promującej usługi oferowane przez PKF Consult Sp. z o.o. Sp. k., a także inne podmioty należące do Grupy PKF Consult tj. PKF BPO Sadowska-Malczewska Sp. k.; PKF Tax&Legal Chamera Orczykowski Sp. k., na podany przeze mnie adres poczty elektronicznej. Zgodę można wycofać w dowolnym czasie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem. Dla celów dowodowych Administrator prosi o wycofywanie zgody drogą pisemną na adres siedziby Spółki lub elektroniczną pod adres iod@pkfpolska.pl.

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest PKF Consult sp. z o.o. sp. k., z siedzibą przy ul. Orzyckiej 6/1B, 02-695 Warszawa. Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu kierowania do Pani/Pana treści marketingowych, w związku z wyrażoną przez Panią/Pana zgodą. Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych, w tym o przysługujących Pani / Panu prawach oraz o danych kontaktowych Administratora, znajduje się tutaj.
* pola obowiązkowe do uzupełnienia
** telefon lub adres e-mail - wymagane jedno z dwóch pól
 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest PKF Consult Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w Warszawie (02-695) przy ul. Orzyckiej 6 lok. 1B, zwana dalej Administratorem.
 2. Kontakt z Administratorem jest możliwy poprzez adres e-mail pkfconsult@pkfpolska.pl lub pisemnie na adres ul. Orzycka 6 lok. 1B, 02-695 Warszawa.
 3. Administrator wyznaczył Inspektora ochrony danych, z którym można skontaktować się poprzez e-mail iod@pkfpolska.pl w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania danych osobowych.
 4. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane:
  1. w celu organizacji Webinarium – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora; uzasadnionym interesem Administratora jest umożliwienie Pani/Panu udziału w organizowanym wydarzeniu (art. 6 ust. 1 lit f RODO);
  2. w celu dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami- . podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora; uzasadnionym interesem Administratora jest możliwość dochodzenia przez niego roszczeń oraz obrony przed roszczeniami wynikającymi z zawartej umowy (art. 6 ust. 1 lit f RODO);
 5. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane pracownikom i współpracownikom; podmiotom upoważnionym do tego na podstawie przepisów prawa, a także podmiotom działającym na zlecenie Administratora m. in. takim jak dostawcy systemów informatycznych;
 6. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane:
  1. w celu wskazanym w pkt 4a) do czasu trwania wydarzenia;
  2. w celu wskazanym w pkt 4b) do upływu okresu przedawnienia ewentualnych roszczeń wynikających z zawartej umowy lub do czasu wniesienia skutecznego sprzeciwu wobec przetwarzania danych w tym celu;
 7. Wyrażona zgoda może zostać wycofana w dowolnym czasie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem. Dla celów dowodowych Administrator prosi o wycofywanie zgody drogą pisemną na adres siedziby Spółki lub elektroniczną pod adres iod@pkfpolska.pl.
 8. Przysługuje Pani/Panu prawo: dostępu do treści danych oraz żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych.
 9. W celu skorzystania z przysługujących Pani/Panu praw należy skontaktować się z Administratorem lub z Inspektorem Ochrony Danych, korzystając ze wskazanych powyżej danych kontaktowych.
 10. W przypadku uznania, że Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe z naruszeniem przepisów prawa przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych - w szczególności w państwie członkowskim UE Pani/Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego. W Polsce takim organem nadzorczym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 11. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.
Zapoznaj się z naszą Polityką Prywatności