Obowiązek wdrożenia PPK przez pracodawców – jest już faktem.

Wdrożenie PPK w firmie jest procesem złożonym, wymagającym wprowadzenia zmian zarówno w polityce HR, w systemach rachunkowości finansowej i zarządczej, kadrowo-płacowych jak i w wewnętrznych regulaminach organizacyjnych, czy zakresach czynności pracowników.

Jest procesem wymagającym opracowania procedur wewnętrznych dla wszystkich zadań pracodawcy określonych w ustawie tak by posiadana dokumentacja PPK uchroniła pracodawcę przed potencjalnymi sankcjami.

Pracodawca przed podpisaniem umowy o zarządzanie  powinien określić swoją politykę w zakresie PPK, która pozwoli w sposób racjonalny komunikować się ze związkami zawodowymi lub reprezentacją załogi , racjonalnie dokonać wyboru firmy finansowej,  dostosować organizację  do nowych wymogów prawnych.

Ustawa o PPKZakres merytoryczny.
Warsztat ma na celu zaznajomienie uczestników – nie tylko z regulacjami prawnymi wynikającymi z ustawy o PPK, ale przede wszystkim – przełożenie tych zapisów na praktyczne aspekty zaprojektowania, wdrożenia, raportowania i monitorowania procesów, zadań i czynności, które pracodawca musi wykonać, aby efektywnie wdrożyć PPK w firmie.

Ze względu na swoją złożoność, efektywne wdrożenie PPK w organizacji  wymaga współpracy departamentów organizacyjnych, prawnych, finansowych, podatkowych, kadrowo – płacowych i HR.

Partnerem merytorycznym warsztatów jest PFR Portal PPK

 

Partnerzy warsztatów PPK

Program warszatów PPK:

I. PPK od kiedy, dlaczego, po co, kto na tym zyska?

 1. Dlaczego PPK?
 2. Moment obowiązku, schemat wdrożenia PPK
 3. Zatrudniony, pracodawca - prawa i obowiązki
 4. Jak wysokie składki będzie odprowadzał pracodawca
 5. Wysokość wpłat pracownika
 6. Wpłata powitalna i dopłata roczna od Skarbu Państwa
 7. Na jakich zasadach będzie można wypłacić środki z PPK?

II. Zarządzanie PPK, zasady inwestowania:

 1. Czym zajmuje się instytucja finansowa – kto może zarządzać PPK,
 2. Wybór firmy zarządzającej – kryteria wyboru
 3. Umowy o zarządzanie i prowadzenie PPK
 4. Zasady inwestowania PPK – fundusze zdefiniowanej daty
 5. Nadzór nad funkcjonowaniem PPK
 6. Zmiana zarządzającego PPK

III.  Co pracodawca powinien zrobić przed wyborem firmy zarządzającej – polityka PPK w firmie

 1. Analiza przedwdrożeniowa – kryteria oceny akceptowalnych kosztów pracodawcy versus polityka HR
 2. Procesy obsługi PPK w przedsiębiorstwie
 3. Zmiany w regulaminach organizacyjnych, zakresach czynności, regulaminach wynagrodzeń
 4. Procedury wewnętrzne związane z administrowaniem PPK w przedsiębiorstwie
 5. Projekt polityki PPK u pracodawcy, co przygotować do rozmów ze związkami zawodowymi lub reprezentacją załogi
 6. Procedury wyboru reprezentacji załogi, reprezentatywność związków zawodowych
 7. Polityka informacyjna o PPK w stosunku do pracowników

IV. Obowiązki informacyjne i dokumentacyjne

 1. Informacje dla osób zatrudnionych
 2. Informacja dla instytucji finansowych i nadzoru
 3. Umowy o prowadzenie PPK - aktualizacja danych o uczestnikach

V. Naliczanie wpłat do PPK

 1. Za kogo naliczamy wpłaty do PPK
 2. Terminy naliczania wpłat do PPK
 3. Podstawa naliczania wpłat do PPK
 4. Potrącenia z wpłat do PPK
 5. Rezygnacja z wpłat do PPK
 6. Wysokość wpłat do PPK
 7. Zwolnienia z wpłat do PPK
 8. Zmiany wysokości wpłat do PPK
 9. Obowiązki pracodawcy związane z naliczaniem i dokonywaniem wpłat do PPK

VI. Czy będą zmiany w systemach finansowych i kadrowo-płacowych?

 1. Jakie zmiany w listach płac?
 2. Jakie  zmiany w formatkach kontrolingowych i systemach rachunkowości finansowej i zarządczej?
 3. System raportowania do instytucji finansowej, pracowników, organów nadzoru
 4. Opracowanie formatek/wzorów druków kadrowych dla pracowników i pracodawcy
 5. Dokumentacja PPK – co to jest i jak ją tworzyć?

VII. Opodatkowanie PPK i inne daniny

 1. PPK a podstawa składek ZUS
 2. Z punktu widzenia pracownika - opodatkowanie bieżące PIT, podatek od zysków kapitałowych, podatek od spadków i darowizn
 3. PPK w kosztach uzyskania przychodu pracodawcy

VIII. Obowiązki związane z zatrudnieniem nowego pracownika

 1. Informacje, formularze związane z uczestnictwem w PPK
 2. Decyzje pracownika i ich ujęcie w dokumentacji PPK
 3. Umowa o prowadzenie PPK
 4. Naliczanie wpłat
 5. Transfer środków zgromadzonych przez pracownika

IX. Zmiany umów o zamówienia publiczne - po wdrożeniu PPK

 1. Możliwość renegocjacji
 2. Schemat działań wykonawcy w stosunku do zamawiającego

X. Podsumowanie -  polityka i szczegółowe procedury PPK u pracodawcy

 Oferta - doradztwo                                  
 przy wdrożeniu PPK                                Szybki kontakt 1/3

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości - skontaktuj się z nami. Odpiszemy lub oddzwonimy po zapoznaniu się z treścią formularza.