Alert autorstwa eksperta PKF (Tomasz Skrzypczak - Zastępca Dyrektora Departamentu Podatków).

W dniu 30 października 2023 roku została opublikowana kolejna, piąta już wersja formularzy interaktywnych informacji o cenach transferowych dla osób prawnych (TPR-C) oraz dla osób fizycznych (TPR-P).

Prawdziwą nowością wersji piątej TPR (pomijając niektóre zmiany w treści) jest możliwość przesyłania Informacji TPR przez bramkę e-Deklaracje. Jednocześnie zrezygnowano z dotychczasowego TPR w pliku o formacie .pdf (ostatnia wersja TPR w .pdf to wersja czwarta). Formularz obecnie składa się z sześciu części oznaczonych literami od A. do F., które dotyczą odpowiednio:

A. Okresu, miejsca i celu składania,

B. Danych identyfikacyjnych podmiotu, którego dotyczy informacja,

C. Ogólnych informacji finansowych podmiotu, którego dotyczy informacja,

D. Danych transakcji,

E. Dodatkowych informacji,

F. Oświadczenia.

Przypomnijmy, że 9 października wpisem na stronie podatki.gov.pl zostaliśmy poinformowani o publikacji wzorów dokumentów elektronicznych informacji o cenach transferowych tzw. TPR-C i TPR-P. Podatnicy jednak nie mogli znaleźć interaktywnych wzorów gotowych do wypełnienia i złożenia, aż do 30 października. Jednocześnie wielu podatników mogło zostać wprowadzonych w błąd, ponieważ fizycznie dostępna była uprzednia wersja formularza TPR, tj. wersja  4, przypisana na dedykowanej stronie do roku 2022. Należy jednak podkreślić, że po opublikowaniu wzorów formularza w wersji  5 wersja nr 4 chociaż aktywna na stronie Ministerstwa, nie powinna zostać wykorzystana do raportowania roku 2022.

Możemy się tylko domyślać, że powyższe działania, które doprowadziły u wielu podatników, gotowych do złożenia informacji podatkowej TPR za rok 2022, do niepotrzebnego opóźnienia w działaniu, były przyczyną opublikowania przez Ministerstwo Finansów w dniu 27 października poniższego komunikatu.

 „W związku ze zgłaszanymi do Ministerstwa Finansów zapytaniami dotyczącymi zbliżającego się terminu do złożenia informacji o cenach transferowych i udostępnieniem formularza elektronicznego (wersji webowej) umożliwiającego złożenie Informacji TPR za pomocą środków komunikacji elektronicznej informujemy, że w Ministerstwie trwają prace nad wydłużeniem terminu do złożenia informacji o cenach transferowych TPR-P i TPR-C o 3 miesiące (…)”.

Mimo komunikatu, nadal obowiązującym terminem na złożenie TPR jest koniec jedenastego miesiąca po zakończeniu roku podatkowego.

Wydłużenie terminu na złożenie TPR, które z pewnością nastąpi (w dniu 8 listopada opublikowany został projekt rozporządzenia), pozwoli na bardziej komfortowe przygotowanie tego ważnego raportowania, biorąc pod uwagę udostępnienie przez Ministerstwo Finansów nowego rozwiązania webowego do składania Informacji TPR na tzw. ostatnią chwilę.

Na bieżąco analizujemy dla Państwa aktualną sytuację dot. TPR i zachęcamy do kontaktu z nami w celu podjęcia współpracy przy wypełnianiu obowiązków dokumentacyjnych i informacyjnych z zakresu cen transferowych.