Sprawozdawczość finansowa

W funkcjonowaniu współczesnego przedsiębiorstwa sprawozdawczość finansowa pełni kluczową rolę w podejmowaniu trafnych decyzji biznesowych. Rzetelne sprawozdanie finansowe jest skarbnicą wiedzy o firmie i stanowi podstawę systemu informacji niezbędnego dla prawidłowego przebiegu procesu zarządzania. Upewnij się, że podejmujesz je w oparciu o kompletne dane.

Sporządzenie sprawozdania finansowego to czasochłonne i wcale nie proste zadanie. W sprawozdaniu finansowym należy ujawnić szereg informacji, które jasno i rzetelnie przedstawią sytuację finansową jednostki jego użytkownikom, np. informację na temat transakcji z jednostkami powiązanymi, ustanowione zabezpieczenia na majątku spółki lub zobowiązania warunkowe. Oferujemy wsparcie w zakresie sporządzania lub kompilacji sprawozdań zgodnie z wymogami ustawy o rachunkowości lub MSSF.

 • Korzystamy z najnowszych rozwiązań technologicznych pozwalających w efektywny sposób pozyskać dane finansowe podlegające ujawnieniu w sprawozdaniu finansowym,

 • Wskazujemy możliwe kierunki minimalizacji ryzyk podatkowych i optymalizacji finansowych,

 • Obsługujemy audyty zewnętrznych biegłych rewidentów,

 • Wspieramy Zarząd w przygotowywaniu sprawozdania z działalności spółki.

W zależności od potrzeb świadczymy następujące usługi w tym zakresie:

 • weryfikacja zapisów w księgach, analiza sald na koniec okresu obrotowego oraz sporządzenie rocznego sprawozdania finansowego,
 • kompilacja sprawozdania finansowego,
 • udostępnienie wzoru rocznego sprawozdania finansowego w wersji polskiej i angielskiej,
 • sporządzenie jednostkowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych wg ustawy o rachunkowości lub MSSF,
 • sporządzenie pakietów konsolidacyjnych dla grup kapitałowych,
 • sporządzanie okresowych raportów finansowych,
 • przekształcenie sprawozdań finansowych sporządzonych zgodnie z ustawą o rachunkowości na MSR i inne regulacje.

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości - skontaktuj się z nami. Odpiszemy lub oddzwonimy po zapoznaniu się z treścią formularza.

Imię i nazwisko: *
Stanowisko:
Firma: *
Telefon/adres e-mail: *
Uwagi/Pytania:
Skąd dowiedzieli się Państwo o PKF?: *


E-mail:
Wyrażam zgodę na otrzymywanie od PKF Consult Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k. z siedzibą przy ul. Orzyckiej 6 lok. 1B w Warszawie informacji handlowych drogą elektroniczną.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez PKF Consult Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. z siedzibą przy ul. Orzyckiej 6 lok. 1B w Warszawie dla celów marketingu bezpośredniego wykonywanego przy pomocy telekomunikacyjnych urządzeń końcowych (e-mail, telefon).
Jeśli chcesz otrzymywać newsletter od PKF Consult, zaakceptuj Regulamin.
* pola obowiązkowe do uzupełnienia