Sprawozdawczość finansowa

W funkcjonowaniu współczesnego przedsiębiorstwa sprawozdawczość finansowa pełni kluczową rolę w podejmowaniu trafnych decyzji biznesowych. Rzetelne sprawozdanie finansowe jest skarbnicą wiedzy o firmie i stanowi podstawę systemu informacji niezbędnego dla prawidłowego przebiegu procesu zarządzania. Upewnij się, że podejmujesz je w oparciu o kompletne dane.


Sporządzenie sprawozdania finansowego to czasochłonne i wcale nie proste zadanie. W sprawozdaniu finansowym należy ujawnić szereg informacji, które jasno i rzetelnie przedstawią sytuację finansową jednostki jego użytkownikom, np. informację na temat transakcji z jednostkami powiązanymi, ustanowione zabezpieczenia na majątku spółki lub zobowiązania warunkowe. Oferujemy wsparcie w zakresie sporządzania lub kompilacji sprawozdań zgodnie z wymogami ustawy o rachunkowości lub MSSF.

 • Korzystamy z najnowszych rozwiązań technologicznych pozwalających w efektywny sposób pozyskać dane finansowe podlegające ujawnieniu w sprawozdaniu finansowym,
 • Wskazujemy możliwe kierunki minimalizacji ryzyk podatkowych i optymalizacji finansowych,
 • Obsługujemy audyty zewnętrznych biegłych rewidentów,
 • Wspieramy Zarząd w przygotowywaniu sprawozdania z działalności spółki.

W zależności od potrzeb świadczymy następujące usługi w tym zakresie:

 • weryfikacja zapisów w księgach, analiza sald na koniec okresu obrotowego oraz sporządzenie rocznego sprawozdania finansowego,
 • kompilacja sprawozdania finansowego,
 • udostępnienie wzoru rocznego sprawozdania finansowego w wersji polskiej i angielskiej,
 • sporządzenie jednostkowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych wg ustawy o rachunkowości lub MSSF,
 • sporządzenie pakietów konsolidacyjnych dla grup kapitałowych,
 • sporządzanie okresowych raportów finansowych,
 • przekształcenie sprawozdań finansowych sporządzonych zgodnie z ustawą o rachunkowości na MSR i inne regulacje.

Skontaktuj się z ekspertem:

 

Anna Stankiewicz
anna.stankiewicz@pkfpolska.pl
+48 609 208 400

Joanna Brzezińska
joanna.brzezinska@pkfpolska.pl
+48 502 387 525

Ewa Sąsiadek
ewa.sasiadek@pkfpolska.pl
+48 510 125 262

    

    

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości - skontaktuj się z nami. Odpiszemy lub oddzwonimy po zapoznaniu się z treścią formularza.

Imię i nazwisko: *
Stanowisko:
Firma: *
Uwagi/Pytania:
Skąd dowiedzieli się Państwo o PKF?: *


E-mail **:
Telefon **:
Wyrażam zgodę na otrzymywanie od PKF Consult Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k. z siedzibą przy ul. Orzyckiej 6 lok. 1B w Warszawie informacji handlowych drogą elektroniczną na podany adres poczty elektronicznej, zgodnie z art. 10 ust 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 oświadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U z 2002 , Nr 144, poz. 1204 z późn. zm).
Stosownie do brzmienia art.172 ustawy z dnia 16 lipca 2004 prawo telekomunikacyjne (Dz.U z 2017,poz. 1907), wyrażam zgodę PKF Consult Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. z siedzibą przy ul. Orzyckiej 6 lok. 1B w Warszawie na korzystanie dla celów marketingu bezpośredniego wykonywanego telekomunikacyjnie z urządzenia końcowego (telefon).
Jeśli chcesz otrzymywać newsletter od PKF Consult, zaakceptuj Regulamin. Udzielenie zgody jest dobrowolne i można ją w dowolnym momencie wycofać przesyłając oświadczenie na adres mailowy: iod@pkfpolska.pl
* pola obowiązkowe do uzupełnienia
* telefon lub adres e-mail - wymagane jedno z dwóch pól
Zapoznaj się z naszą Polityką Prywatności