Usługa sprawozdawczości finansowej to:

 • weryfikacja zapisów w księgach
 • analiza sald na koniec okresu finansowego
 • wsparcie zarządu w przygotowaniu sprawozdania z działalności spółki
 • udostępnienie wzoru rocznego sprawozdania finansowego w wersji polskiej
  i angielskiej
 • sporządzenie jednostkowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych wg ustawy o rachunkowości lub MSSF
 • kompilacja sprawozdania finansowego
 • sporządzenie pakietów konsolidacyjnych dla grup kapitałowych
 • sporządzanie okresowych raportów finansowych
 • przekształcenie sprawozdań finansowych sporządzonych zgodnie z ustawą
  o rachunkowości na MSR i inne regulacje
 • obsługa audytów zewnętrznych biegłych rewidentów

Sporządzenie sprawozdania finansowego to czasochłonne i wcale nie proste zadanie.

W sprawozdaniu finansowym należy ujawnić szereg informacji, które jasno i rzetelnie przedstawią sytuację finansową jednostki jego użytkownikom, np. informację na temat transakcji z jednostkami powiązanymi, ustanowione zabezpieczenia na majątku spółki lub zobowiązania warunkowe. Oferujemy wsparcie w zakresie sporządzania lub kompilacji sprawozdań zgodnie z wymogami ustawy o rachunkowości lub MSSF.

Nasze usługi świadczymy w całej Polsce poprzez regionalne biura w Warszawie, Łodzi i Poznaniu, Opolu, Wrocławiu, Katowicach, Lublinie, Gdańsku.

Szybki kontakt 1/3

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości - skontaktuj się z nami. Odpiszemy lub oddzwonimy po zapoznaniu się z treścią formularza.

Administratorem Pani/Pana danych osobowych, w zależności od przedmiotu zapytania ofertowego, będzie PKF Consult Sp. z o.o. Sp. k., PKF BPO Sadowska – Malczewska Sp. z o.o. Sp. k., PKF Tax&Legal Chamera Orczykowski Sp. k., PKF Advisory Sp. z o. o., PKF Brevells Cekiera Sp. k. lub Consult Sp. z o.o., wszystkie z siedzibą przy ul. Orzyckiej 6/1B, 02-695 Warszawa. Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu obsługi skierowanego zapytania. Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych, w tym o przysługujących Pani / Panu prawach oraz o danych kontaktowych Administratorów, znajduje się w naszej Polityce Prywatności.