Skuteczny Komitet Audytu: Wzmacnianie Kontroli, Zarządzanie Ryzykiem i Poprawa Sprawozdawczości Finansowej

Wydarzenie odbyło się

Dnia 16 stycznia 2015 r. w Warszawie odbędzie się konferencja pt.: „Skuteczny Komitet Audytu: Wzmacnianie Kontroli, Zarządzanie Ryzykiem i Poprawa Sprawozdawczości Finansowej” organizowana przez Polską Komisję Nadzoru Audytowego we współpracy z Centrum Reformy Sprawozdawczości Finansowej Banku Światowego oraz Polskim Instytutem Dyrektorów, której gospodarzem będzie Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie. Celem wydarzenia jest wsparcie członków komitetów audytu w skuteczniejszej realizacji ich funkcji oraz poprawie komunikacji i współpracy między komitetami audytu a biegłymi rewidentami, organami regulacyjnymi i interesariuszami.

Program ten stanowi rozwinięcie poprzedniej konferencji z 10 stycznia 2013 „Komitety Audytu: Kluczowe ogniwo w procesie sprawozdawczości finansowej i audytu”, która również odbyła się na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Ówczesny program oferował spojrzenie z różnych perspektyw oraz wgląd w role i zakres odpowiedzialności komitetu audytu. Program tegorocznej konferencji będzie koncentrował się bardziej na praktycznych aspektach pracy komitetu audytu, oferując informacje oraz narzędzia wspierające je w lepszej realizacji zadań oraz skuteczniejszym przyczynianiu się do wzrostu spółek giełdowych.

Adresatami konferencji są przede wszystkim członkowie komitetów audytu, członkowie rad nadzorczych, dyrektorzy finansowi oraz inni przedstawiciele wyższej kadry kierowniczej, którzy współpracują z komitetami audytu, inwestorzy, biegli rewidenci, prawnicy oraz przedstawiciele innych zawodów pełniący funkcje doradcze dla komitetów audytu.

Wśród prelegentów wydarzenia jest Prezes PKF Consult Ewa Jakubczyk-Cały [przedstawiciel KNA], która weźmie udział w dyskusji panelowej II: Zmierzenie się z wyzwaniem.

Więcej informacji w Programie konferencji.