Artykuł autorstwa eksperta PKF (Mariusz Kuciński - Biegły Rewident) został opublikowany na portalu www.pkfpolska.pl w lutym 2013 r.

W ramach procesu badania sprawozdania finansowego, audytor dokonuje szeregu analiz mających na celu min.: potwierdzenia efektywności funkcjonowania środowiska kontroli wewnętrznej, realizowanych procesów biznesowych, poprawności funkcjonowania systemów w tym systemu zarządzania ryzykiem i wielu innych obszarów. Poprzez realizację tych prac uzyskuje dogłębną wiedzę w zakresie zrozumienia działalności jednostki, ewentualnych ryzyk ją obciążających, nieefektywności procesów, możliwych optymalizacji w różnych obszarach jej działalności. Wiedza ta, uzyskana i zgromadzona przez osobę niezależną i w pewnym sensie stojącą z boku, nie zaangażowaną bezpośrednio w procesy biznesowe, może stanowić bardzo istotne wsparcie i bazę dla podejmowania działań restrukturyzacyjnych. Najbardziej typowymi obszarami wsparcia są eliminacje zidentyfikowanych nieefektywności i optymalizacje związane z reorganizacją procesów lub struktur operacyjnych jednostek i grup kapitałowych. Audytor w pewnym sensie staje się konsultantem i doradcą, co daje niebagatelną korzyść dla Klienta bowiem w znacznym stopniu etap gromadzenia wiedzy i analiz jest już zrealizowany na etapie prac rewizyjnych, co skraca proces i czyniąc go szybszym i co za tym idzie bardziej przystępnym cenowo dla Klienta. Rozszerzając nieznacznie zakres prac audytora można uzyskać niewspółmiernie wyższe korzyści. Alternatywa przeprowadzenia dodatkowych i powtórnych analiz we własnym zakresie przez jednostkę czy też przez innych doradców sprawi bowiem że szereg procedur i prac będzie powtórzone i co za tym idzie ich koszty będą powielone.

Szybki kontakt 1/3

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości - skontaktuj się z nami. Odpiszemy lub oddzwonimy po zapoznaniu się z treścią formularza.

Administratorem Pani/Pana danych osobowych, w zależności od przedmiotu zapytania ofertowego, będzie PKF Consult Sp. z o.o. Sp. k., PKF BPO Sadowska – Malczewska Sp. k., PKF Tax&Legal Chamera Orczykowski Sp. k. lub Consult Sp. z o.o. wszystkie z siedzibą przy ul. Orzyckiej 6/1B, 02-695 Warszawa. Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu obsługi skierowanego zapytania. Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych, w tym o przysługujących Pani / Panu prawach oraz o danych kontaktowych Administratorów, znajduje się w naszej Polityce Prywatności.