Resort finansów wyjaśnia zasady wystawiania paragonów oraz faktur uproszczonych

W dniu 16 października bieżącego roku Minister Finansów opublikował objaśnienia podatkowe dotyczące zasad wystawiania paragonów, faktur oraz faktur uproszczonych przy sprzedaży do 450 zł bądź 100 euro.

Na wstępie wydanych objaśnień Minister Finansów podkreślił fakt, iż za fakturę uproszczoną należy uznać paragon fiskalny do kwoty 450 zł brutto (100 euro) z numerem NIP nabywcy.

Minister w wydanym piśmie stwierdził również, że w przypadku transakcji sprzedaży zawieranych pomiędzy podmiotami gospodarczymi na kwotę nieprzekraczającą 450 zł (100 euro), sprzedawca ma prawo udokumentowania jej paragonem fiskalnym zawierającym numer NIP nabywcy, czyli fakturą uproszczoną. Uprawnienia sprzedawcy w tym zakresie nie powinny naruszać uprawnień nabywcy w zakresie prawa do otrzymania od razu standardowej faktury dla takiej transakcji, bez konieczności dokumentowania jej paragonem fiskalnym.

W ślad za wydanymi objaśnieniami należy stwierdzić, że już w momencie sprzedaży klient musi zdecydować, czy kupuje jako podatnik czy jako konsument. Obowiązek zgłoszenia zamiaru otrzymania faktury przed finalizacją zakupów dotyczy wyłącznie sprzedaży na rzecz podatników.