Rachunkowość zarządcza i controlling

Dostarczamy informacji, których potrzebujesz. Wskazujemy, jakie informacje powinieneś mieć, aby dobrze zarządzać przedsiębiorstwem.


Współczesny, szybko zmieniający się świat stawia przed każdym przedsiębiorstwem ogromne wyzwania i wymusza od kadry menedżerskiej konieczność podejmowania szybkich i skutecznych decyzji, które pozwolą zbudować i utrzymać przewagę konkurencyjną w dynamicznie zmieniający się otoczeniu gospodarczym. Podstawą świadomych i celnych decyzji jest szybko i rzetelnie dostarczona informacja zarządcza.

Rachunkowość zarządcza to połączenie rachunkowości, finansów i kompetencji zarządczych przy jednoczesnym wykorzystaniu nowoczesnych systemów opartych na technologii informatycznej. Narzędzia rachunkowości zarządczej i instrumenty controllingowe wspierają procesy podejmowania decyzji, planowania oraz kontrolowania, jak również pozwalają analizować przyczyny słabych wyników przedsiębiorstwa.

Usługi z zakresu rachunkowości zarządczej i controllingu dostarczane przez PKF są podstawą świadomego i mądrego zarządzania. Jako eksperci z wieloletnim doświadczeniem w zakresie rachunkowości zarządczej i controllingu:

 • jesteśmy solidnym partnerem dla biznesu, który pomoże Ci w podejmowaniu skutecznych decyzji oraz w efektywnym planowaniu i kontroli;
 • zamieniamy suche dane liczbowe w wiarygodną i czytelną informację;
 • wyciągamy z analiz finansowych właściwe i niezbędne do tworzenia strategii firmy wnioski;
 • pomagamy w szukaniu rozwiązań służących obniżeniu kosztów, zwiększeniu rentowności i efektywności firmy;
 • wykorzystujemy umiejętności analityczne do kompleksowego i wszechstronnego spojrzenia na procesy biznesowe, zwracając uwagę na ryzyko oraz możliwości jego minimalizowania;
 • łączymy wiedzę o zakresie informacji, jakie są potrzebne zarządowi z umiejętnością interpretowania liczb na potrzeby niefinansowej kadry menedżerskiej;
 • dostarczamy wiarygodne i obiektywne dane oraz kompleksowe doradztwo w zakresie finansów i controllingu, które pozwala na szybkie reagowanie w sytuacjach kryzysowych;
 • stosujemy innowacyjne rozwiązania w zakresie rachunkowości zarządczej i controllingu oparte na nowoczesnych oraz popularnych narzędziach do raportowania;
 • dostarczamy informacji, których potrzebujesz;
 • wskazujemy jakie informację powinieneś mieć, aby dobrze zarządzać przedsiębiorstwem.

W ramach usługi rachunkowości zarządczej i controllingu zapewniamy między innymi:

 • opracowanie zasad i systemu controllingu,
 • weryfikację istniejącego systemu controllingu,
 • wsparcie w procesach budżetowych,
 • wsparcie w bieżącym planowaniu wyników,
 • analizę centrów wyników,
 • analizę kosztów, progów rentowności oraz analizy sprzedaży,
 • badanie płynności finansowej przedsiębiorstwa,
 • ocenę wyniku finansowego,
 • analizy związane z optymalizacją kosztową w przedsiębiorstwie,
 • sporządzanie innych specyficznych analiz z zakresu rachunkowości zarządczej,
 • analizę wskaźnikową,
 • analizy wymagane corocznie zakresem sprawozdania z działalności spółki.

Skontaktuj się z ekspertem:

Grażyna Sadowska-Malczewska
grazyna.malczewska@pkfpolska.pl   
+48 606 859 613

Marzena Filipowicz
   marzena.filipowicz@pkfpolska.pl
+48 605 877 999

Brygida Pawlak
   brygida.pawlak@pkfpolska.pl
+48 601 201 219

    

    

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości - skontaktuj się z nami. Odpiszemy lub oddzwonimy po zapoznaniu się z treścią formularza.

Imię i nazwisko: *
Stanowisko:
Firma: *
Uwagi/Pytania:
Skąd dowiedzieli się Państwo o PKF?: *


E-mail **:
Telefon **:
Wyrażam zgodę na otrzymywanie od PKF Consult Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k. z siedzibą przy ul. Orzyckiej 6 lok. 1B w Warszawie informacji handlowych drogą elektroniczną na podany adres poczty elektronicznej, zgodnie z art. 10 ust 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 oświadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U z 2002 , Nr 144, poz. 1204 z późn. zm).
Stosownie do brzmienia art.172 ustawy z dnia 16 lipca 2004 prawo telekomunikacyjne (Dz.U z 2017,poz. 1907), wyrażam zgodę PKF Consult Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. z siedzibą przy ul. Orzyckiej 6 lok. 1B w Warszawie na korzystanie dla celów marketingu bezpośredniego wykonywanego telekomunikacyjnie z urządzenia końcowego (telefon).
Jeśli chcesz otrzymywać newsletter od PKF Consult, zaakceptuj Regulamin. Udzielenie zgody jest dobrowolne i można ją w dowolnym momencie wycofać przesyłając oświadczenie na adres mailowy: iod@pkfpolska.pl
* pola obowiązkowe do uzupełnienia
* telefon lub adres e-mail - wymagane jedno z dwóch pól
Zapoznaj się z naszą Polityką Prywatności