Korzystaj z informacji zarządczych i buduj przewagę na rynku.

Rachunkowość zarządcza i controlling


Współczesny, szybko zmieniający się świat stawia przed każdym przedsiębiorstwem ogromne wyzwania i wymusza od kadry menedżerskiej konieczność podejmowania szybkich i skutecznych decyzji, które pozwolą zbudować i utrzymać przewagę konkurencyjną w dynamicznie zmieniający się otoczeniu gospodarczym. Podstawą świadomych i celnych decyzji jest szybko i rzetelnie dostarczona informacja zarządcza.

Rachunkowość zarządcza to połączenie rachunkowości, finansów i kompetencji zarządczych przy jednoczesnym wykorzystaniu nowoczesnych systemów opartych na technologii informatycznej. Narzędzia rachunkowości zarządczej i instrumenty controllingowe wspierają procesy podejmowania decyzji, planowania oraz kontrolowania, jak również pozwalają analizować przyczyny słabych wyników przedsiębiorstwa.

Usługi z zakresu rachunkowości zarządczej i controllingu dostarczane przez PKF są podstawą świadomego i mądrego zarządzania. Jako eksperci z wieloletnim doświadczeniem w zakresie rachunkowości zarządczej i controllingu:

 • jesteśmy solidnym partnerem dla biznesu, który pomoże Ci w podejmowaniu skutecznych decyzji oraz w efektywnym planowaniu i kontroli;
 • zamieniamy suche dane liczbowe w wiarygodną i czytelną informację;
 • wyciągamy z analiz finansowych właściwe i niezbędne do tworzenia strategii firmy wnioski;
 • pomagamy w szukaniu rozwiązań służących obniżeniu kosztów, zwiększeniu rentowności i efektywności firmy;
 • wykorzystujemy umiejętności analityczne do kompleksowego i wszechstronnego spojrzenia na procesy biznesowe, zwracając uwagę na ryzyko oraz możliwości jego minimalizowania;
 • łączymy wiedzę o zakresie informacji, jakie są potrzebne zarządowi z umiejętnością interpretowania liczb na potrzeby niefinansowej kadry menedżerskiej;
 • dostarczamy wiarygodne i obiektywne dane oraz kompleksowe doradztwo w zakresie finansów i controllingu, które pozwala na szybkie reagowanie w sytuacjach kryzysowych;
 • stosujemy innowacyjne rozwiązania w zakresie rachunkowości zarządczej i controllingu oparte na nowoczesnych oraz popularnych narzędziach do raportowania;
 • dostarczamy informacji, których potrzebujesz;
 • wskazujemy jakie informację powinieneś mieć, aby dobrze zarządzać przedsiębiorstwem.

W ramach usługi rachunkowości zarządczej i controllingu zapewniamy między innymi:

 • opracowanie zasad i systemu controllingu,
 • weryfikację istniejącego systemu controllingu,
 • wsparcie w procesach budżetowych,
 • wsparcie w bieżącym planowaniu wyników,
 • analizę centrów wyników,
 • analizę kosztów, progów rentowności oraz analizy sprzedaży,
 • badanie płynności finansowej przedsiębiorstwa,
 • ocenę wyniku finansowego,
 • analizy związane z optymalizacją kosztową w przedsiębiorstwie,
 • sporządzanie innych specyficznych analiz z zakresu rachunkowości zarządczej,
 • analizę wskaźnikową,
 • analizy wymagane corocznie zakresem sprawozdania z działalności spółki.

    

Procedury / Regulacje
Projektowanie procesów zarządczych, kontrolingowych i systemowych
Wspomaganie wdrażania i wyboru systemu ERP
Analiza warunków dla kontynuacji działalności spółki