Każda firma powinna wypracować w swojej organizacji procedury i regulacje odpowiednie dla swojej działalności. Standaryzacja taka znacznie ułatwia pracę i komunikację. Dla niektórych może się to wydawać zbędną biurokracją, ale procedury mogą polepszyć jakość i szybkość pracy oraz poprawić komunikację pomiędzy pracownikami. Pozwalają one ustandaryzować wiedzę doświadczonych pracowników, postępowanie i działania w określonych sytuacjach, co z kolei pozwala zminimalizować błędy i ryzyka w organizacji. Poprzez procedury możemy również określić uprawnienia poszczególnych pracowników w organizacji.

W ramach procedur i regulacji zapewniamy m.in.:

 • audyt istniejących procedur i regulacji
 • wskazanie mocnych i słabych stron w istniejących procedurach i regulacjach
 • zmiany istniejących procedur i regulacji
 • tworzenie procedur i regulacji od podstaw
 • pomoc przy wdrażaniu procedur i regulacji
 • szkolenia dla pracowników

Przykładowe procedury i regulacje:

 • Polityka Rachunkowości
 • Polityka magazynowa,
 • Instrukcja magazynowa
 • Procedura windykacji należności
 • Procedura obiegu dokumentów
 • Procedura sprzedaży
 • Procedura zakupów
 • Procedura reklamacji
 • Procedura serwisowa
 • Procedura transport zewnętrznego i wewnętrznego
 • Procedura zastępowania pracowników

Szybki kontakt 1/3

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości - skontaktuj się z nami. Odpiszemy lub oddzwonimy po zapoznaniu się z treścią formularza.