Podsumowanie XIV Forum Rynku Zdrowia

W dniach 23-24 października 2018 roku w hotelu Sheraton w Warszawie odbyło się XIV Forum Rynku Zdrowia. W corocznej konferencji poruszono bieżące tematy dotyczące rynku zdrowia m.in. funkcjonowania sieci szpitali, informatyzacji polskiej ochrony zdrowia, polityki lekowej państwa, finansowania opieki zdrowotnej. W 21 sesjach Forum wzięło udział ponad 1000 osób między innymi: parlamentarzyści, przedstawiciele Ministerstwa Zdrowia, Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii, Narodowego Funduszu Zdrowia, Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji, Państwowej Inspekcji Sanitarnej, Narodowego Instytutu Zdrowia - PZH, organizacji lekarzy, pacjentów i przemysłu farmaceutycznego, dyrektorzy szpitali, eksperci rynku medycznego.

Ze strony PKF Consult w konferencji uczestniczył Daniel Rymarz, Senior Manager w Departamencie Projektów Konsultingowych,  ekspert dedykowany do projektów optymalizacji procesowych w jednostkach służby zdrowia. Ogromne doświadczenie PKF Consult w zakresie reorganizacji i optymalizacji procesowych w firmach z bardzo różnych branż aktualnie jest wykorzystywane w projektach dot. szpitali.

Projekty te obejmują m.in.

  • audyt istniejących procesów,
  • rekomendacje zmian wraz z planem wdrożenia,
  • wdrożenie działań optymalizacyjnych (zarządzania projektem),
  • systemy zarządzania przez cele,
  • tworzenie KPI i badanie efektywności pracowników oraz modele zapotrzebowania na pracę.

Swoją usługę kierujemy przede wszystkim do prawie 600 szpitali publicznych, ale również do podmiotów prywatnych.