Dnia 17 stycznia 2019 odbyło się szkolenie Biura Informacji Kapitałowych pt. „Raport roczny za 2018 w nowej odsłonie – Spotkanie z Doradcą i Audytorem”, której partnerem był PKF Consult.

Podczas szkolenia Mariusz Kuciński – Partner PKF poprowadził panel - Spotkanie z audytorem.

Część ta zaiwerała następujące tematy:

1. Wpływ zmian MSSF na raporty roczne – omówienie istotnych zmian,

2. Biegły Rewident – Komitet Audytu – Rada Nadzorcza – Praktyczne wskazówki,

3. Jednolity format sprawozdawczy ESEF – od roku 2020.

Szkolenie zostało przeprowadzone w oparciu o:

  • Nowe przepisy wynikające z Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych,
  • Regulacje unijne i akty krajowe,
  • MSSF,
  • Codzienną praktykę w rozwiązywaniu problemów Emitentów.

Wydarzenie dedykowane było przede wszystkim Członkom Zarządów nadzorującym działy IR, pracownikom działów IR oraz osobom, które na co dzień zajmują się wypełnianiem obowiązków informacyjnych i sporządzaniem raportów bieżących i okresowych, pracownikom Biur Zarządu, szefom i pracownikom poszczególnych jednostek organizacyjnych, w tym księgowości.

Szybki kontakt 1/3

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości - skontaktuj się z nami. Odpiszemy lub oddzwonimy po zapoznaniu się z treścią formularza.