Wydarzenie odbyło się.


W dniach 2-3 marca br. w Toruniu w Hotelu Copernicus odbędzie się kolejna edycja XXII Forum Gospodarczego.

Tegoroczna edycja wydarzenia będzie nosiła nazwę Welconomy Forum in Toruń. Jednym z partnerów Forum jest PKF.

Prezes PKF Consult Ewa Jakubczyk-Cały weźmie udział w sesji plenarnej Forum dnia 3 marca br. o godz. 9:30 oraz w panelu pt.: „Czy współczesna firm może obyć się bez CSR?”, który odbędzie się dnia 2 marca o godz. 18:30.

Toruńskie forum to coroczne spotkania przedstawicieli rządu, samorządu i biznesu mające kluczowy wpływ na sytuację gospodarczą w Polsce i Europie. Padają ważne deklaracje, powstają nowe inicjatywy, nawiązywane są nowe kontakty biznesowe.

Tegoroczna tematyka forum obejmować będzie tematykę ekonomiczną, społeczną i polityczną, szczególne miejsce poświęcone zostanie tematyce innowacyjności w polskiej gospodarce. Pod względem innowacji w produkcji polskie przedsiębiorstwa należą do najmniej aktywnych w Unii Europejskiej. Największą barierę dla rozwoju innowacyjności polskich przedsiębiorstw są wysokie koszty prowadzenia badań naukowych oraz niechęć przedsiębiorców do podejmowania ryzyka związanego z wprowadzaniem nowych rozwiązań.

Podczas Forum uczestnicy podejmą próbę prowadzenia dialogu na temat znalezienia nowych recept na podniesienie innowacyjności, która jest wyznacznikiem wzrostu gospodarczego oraz warunkiem rozwoju ludzkości na wszystkich kontynentach.

Więcej informacji o wydarzeniu