PKF Consult utrzymał autoryzację jako Autoryzowany Doradca NewConnect

W wyniku przeprowadzonej przez Giełdę Papierów Wartościowych oceny działalności PKF Consult jako Autoryzowanego Doradcy rynku NewConnect, Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. zdecydował dnia 20.10.2008 r. o utrzymaniu autoryzacji firmie doradczej PKF Consult Sp. z o.o. jako Autoryzowanego Doradcy NewConnect.

Komunikat GPW z dnia 20.10.2008 (do pobrania)

Więcej na: www.newconnect.pl