PKF Consult sponsorem XIX Dorocznej Konferencji Audytingu

W dniach 22-24.10.2018 w hotelu Warszawianka w Jachrance odbędzie
się XIX Doroczna Konferencja Audytingu, której sponsorem będzie PKF Consult. Tegoroczne hasło przewodnie konferencji brzmi: „Firma audytorska dziś i jutro”. Doroczna Konferencja Audytingu, to wydarzenie zrzeszające biegłych rewidentów, przedstawicieli organów nadzorczych, biznesu czy świata akademickiego, którzy chcą podzielić się swoją wiedzą oraz doświadczeniem.

Eksperci wypowiedzą się między innymi na temat RODO, najnowszych standardów
czy rozszerzonych uprawnień kontrolnych KNA, ale także będą dyskutować na temat innowacyjnych narzędziach audytingu takich jak  blockchain i Big Data.

Ewa Jakubczyk-Cały, Partner Zarządzający PKF Consult, poprowadzi V sesję dotyczącą systemu kontroli jakości w firmach audytorskich, która odbędzie
się 23.10. o godzinie 14:45. Kluczowym celem sesji będzie zbudowanie świadomości, że system kontroli jakości w firmie audytorskiej to nie tylko dokumenty, ale także ważny element strategii, dzięki któremu firma rozwija

się prawidłowo. Z ramienia PKF Consult w sesji V w roli panelistek wezmą udział Małgorzata Tadeusiak (Dyrektor Centrum Kontroli Jakości PKF Consult)
oraz Teresa Fołta (Menedżer Zarządzający Centrum Kontroli Jakości PKF Consult).

Program konferencji jest dostępny jest na stronie:

https://dka.pibr.org.pl/