PKF Consult nr 1 pod względem liczby badanych spółek giełdowych

W rankingu firm audytorskich dziennika „Rzeczpospolita” (8.02.2010) pod względem liczby badanych spółek giełdowych Grupa PKF Consult zajęła 1 miejsce. W porównaniu z rokiem ubiegłym PKF poprawił swoją pozycję o 3 miejsca. Pod względem liczby badanych podmiotów Grupa PKF Consult zajęła 7 miejsce, natomiast w rankingu firm audytorskich  podsumowującym wyniki  audytorów za 2009 rok Grupa PKF Consult uplasowała się na 9 miejscu, wśród 1925 podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych.