Od 1 października 2018 r. weszły w życie nowe przepisy w zakresie przygotowania, podpisywania oraz składania sprawozdań finansowych. W związku z ww. zmianami zachodzi konieczność sporządzenia sprawozdania finansowego w formie elektronicznej (w formacie XML), podpisania go przez członków zarządu kwalifikowanym podpisem elektronicznym oraz złożenia w KRS za pomocą bezpłatnego systemu RDF (przy użyciu podpisu elektronicznego identyfikowanego numerem PESEL albo przy użyciu ePUAP) bądź płatnego systemu S-24 (przy użyciu podpisu elektronicznego bez konieczności identyfikowania go numerem PESEL albo przez pełnomocnika posiadającego kwalifikowany podpis elektroniczny lub ePUAP).

W ramach usługi outsourcingu:

  • pomagamy w uzyskaniu nr PESEL dla cudzoziemców
  • wspieramy w wygenerowaniu kwalifikowanego podpisu elektronicznego dla członków zarządu polskich spółek wymaganego przy podpisywaniu sprawozdania finansowego spółki

W przypadku wątpliwości jakie kroki powinni Państwo jeszcze podjąć, aby być w pełni gotowym na składanie sprawozdania finansowego w zgodzie z nowymi przepisami, uprzejmie prosimy o wypełnienie formularza kontaktowego.

Zwracamy również uwagę, że procedury uzyskiwania numeru PESEL bądź kwalifikowanego podpisu elektronicznego w zależności od okoliczności mogą trwać dłuższy czas, dlatego rekomendujemy odpowiednio wczesne podjęcie wszelkich niezbędnych działań.

Szybki kontakt 1/3

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości - skontaktuj się z nami. Odpiszemy lub oddzwonimy po zapoznaniu się z treścią formularza.

Administratorem Pani/Pana danych osobowych, w zależności od przedmiotu zapytania ofertowego, będzie PKF Consult Sp. z o.o. Sp. k., PKF BPO Sadowska – Malczewska Sp. k., PKF Tax&Legal Chamera Orczykowski Sp. k. lub Consult Sp. z o.o. wszystkie z siedzibą przy ul. Orzyckiej 6/1B, 02-695 Warszawa. Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu obsługi skierowanego zapytania. Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych, w tym o przysługujących Pani / Panu prawach oraz o danych kontaktowych Administratorów, znajduje się w naszej Polityce Prywatności.