Kwalifikowany podpis elektroniczny to główne założenie nowych przepisów które weszły w życie od 1 października 2018 r. Nowe regulacje zostały zmodyfikowane w zakresie przygotowania, podpisywania oraz składania sprawozdań finansowych. W związku z ww. zmianami zachodzi konieczność sporządzenia sprawozdania finansowego w formie elektronicznej (w formacie XML), podpisania go przez członków zarządu kwalifikowanym podpisem elektronicznym oraz złożenia w KRS za pomocą bezpłatnego systemu RDF (podpis elektroniczny identyfikowany numerem PESEL albo przy użyciu ePUAP) bądź płatnego systemu S-24 kwalifikowany podpis cyfrowy bez konieczności identyfikowania go numerem PESEL albo przez pełnomocnika posiadającego certyfikowany podpis elektroniczny lub ePUAP).

W ramach usługi outsourcingu:

  • pomagamy w uzyskaniu nr PESEL dla cudzoziemców
  • wspieramy w wygenerowaniu kwalifikowanego podpisu elektronicznego dla członków zarządu polskich spółek wymaganego przy podpisywaniu sprawozdania finansowego spółki

Kwalifikowany podpis elektroniczny to obowiązek każdego, kto będzie składał sprawozdanie finansowe w systemie. W przypadku wątpliwości jakie kroki powinni Państwo jeszcze podjąć, aby być w pełni gotowym na składanie sprawozdania finansowego w zgodzie z nowymi przepisami, uprzejmie prosimy o wypełnienie formularza kontaktowego.

Zwracamy również uwagę, że procedury uzyskiwania numeru PESEL bądź kwalifikowanego podpisu elektronicznego w zależności od okoliczności mogą trwać dłuższy czas, dlatego rekomendujemy odpowiednio wczesne podjęcie wszelkich niezbędnych działań.

Nasze usługi świadczymy w całej Polsce poprzez regionalne biura w Warszawie, Łodzi i Poznaniu, Opolu, Wrocławiu, Katowicach, Lublinie, Gdańsku.

Jeśli potrzebują Państwo wsparcia w innym zakresie niż wskazany powyżej, uprzejmie prosimy o wypełnienia pola uwagi
* pola obowiązkowe do uzupełnienia
** telefon lub adres e-mail - wymagane jedno z dwóch pól