Outsourcing kadr i płac - systemy płacowe, w ramach których oferujemy:

 • naliczanie wynagrodzeń pracowniczych dla różnych rodzajów zatrudnienia, w tym dla cudzoziemców
 • sporządzanie miesięcznych list płac, pasków wynagrodzeń, ewidencja wynagrodzeń
 • rejestrację i aktualizację danych pracownika w ZUS
 • administrowanie umowami cywilno-prawnymi
 • przygotowywanie rozliczeń oraz deklaracji i raportów na potrzeby ZUS, US, GUS, PFRON zgodnie z wymaganiami polskiego prawa, w tym dostarczanie ich do właściwych urzędów skarbowych, pracowników i kierownictwa Klienta
 • obsługę portalu ZUS PUE
 • przygotowywanie przelewów w zakresie wynagrodzeń
 • reprezentację przed organami oraz obsługa kontroli skarbowej, kontroli Państwowej Inspekcji Pracy lub ZUS
 • przygotowywanie rocznych PIT-ów, przekazywanie ich do odpowiednich urzędów skarbowych oraz dostarczanie ich pracodawcy
 • deklaracja RMUA - przygotowywanie tego dokumentu w wariancie rocznym lub miesięcznym na żądanie
 • przygotowywanie raportów do GUS i NBP
 • sporządzanie korekt deklaracji podatkowych, ZUS, PIT z przyczyn niezależnych od zleceniobiorcy
 • tworzenie dokumentacji dla byłych pracowników w tym ZUS RP-7, ZUS Z-3 itp.
 • inne prace zlecone przez Klienta

Outsourcing kadrowo-płacowy jest coraz częściej wybierany ze względu na utajnianie informacji o wysokości wynagrodzenia pracowników. Systemy płacowe to także dostęp do nowoczesnych technologii, który dla wielu firm ma duże znaczenie. Zautomatyzowana usługa kadrowo-płacowa oszczędza czas, usprawnia zarządzanie personelem oraz ogranicza papierowy obieg dokumentów. Dzięki wykorzystaniu e-teczek, e-portali pracowniczych zarówno pracodawca, jak i pracownik mają dostęp do informacji tj. kosztów wynagrodzenia, planowanych urlopów, pasków wynagrodzeń czy też deklaracji PIT-11.

Nasze usługi świadczymy w całej Polsce poprzez regionalne biura w Warszawie, Łodzi i Poznaniu, Opolu, Wrocławiu, Katowicach, Lublinie, Gdańsku.

Szybki kontakt 1/3

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości - skontaktuj się z nami. Odpiszemy lub oddzwonimy po zapoznaniu się z treścią formularza.

Administratorem Pani/Pana danych osobowych, w zależności od przedmiotu zapytania ofertowego, będzie PKF Consult Sp. z o.o. Sp. k., PKF BPO Sadowska – Malczewska Sp. z o.o. Sp. k., PKF Tax&Legal Chamera Orczykowski Sp. k., PKF Advisory Sp. z o. o., PKF Brevells Cekiera Sp. k. lub Consult Sp. z o.o., wszystkie z siedzibą przy ul. Orzyckiej 6/1B, 02-695 Warszawa. Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu obsługi skierowanego zapytania. Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych, w tym o przysługujących Pani / Panu prawach oraz o danych kontaktowych Administratorów, znajduje się w naszej Polityce Prywatności.