Obowiązkowa rotacja firm audytorskich

11 grudnia br. w siedzibie redakcji dziennika 'Rzeczpospolita' o godzinie 10:00 odbyła się debata "Obowiązkowa rotacja firm audytorskich".

Tematyka debaty :

  • Międzynarodowy kontekst obowiązkowej rotacji firmy audytorskiej
  • Rotacja  - rozwiązanie wszystkich problemów?
  • Rotacja - kwestia regulacyjna czy corporate governance?
  • Ograniczenia dotyczące zakresu/skali innych prac poza audytem podmiotu uprawnionego i sieci
  • Czy jest możliwe zbadanie sprawozdania finansowego bez głębokich kompetencji IT/modelowania/podatkowych/branżowych - jaki wpływ ma ograniczenie zakresu prac sieci na jakość pracy podmiotu uprawnionego?
  • Skutki regulacji krótko i długoterminowe - wpływ na podmioty uprawnione i oczekiwania rynku.
  • Rola Komitetów Audytu w dyskusji nad regulacjami.

W debacie udział wzięli reprezentanci największych firm audytorskich w Polsce, Komisji Nadzoru Finansowego. Komisji Nadzoru Audytowego oraz Krajowej Izby Biegłych Rewidentów.

Z ramienia PKF w debacie wzięła udział Prezes Ewa Jakubczyk-Cały.

Cytat eksperta PKF:

"Jak poprawić jakość? 

Ewa Jakubczyk-Cały, prezes PKF Consult, podkreśliła, że z punktu widzenia odbiorców sprawozdań najistotniejsza jest ich jakość. W jej ocenie przymusowa rotacja będzie kosztowna, a nie przyniesie oczekiwanych skutków. Dlatego lepsze byłoby znalezienie innych rozwiązań. – Tutaj absolutnie popieram mocną spójność pomiędzy wszystkimi regulacjami, które dotyczą zarówno biegłych rewidentów, jak też całego systemu nadzoru nad spółkami. Zgadzam się, że być może należy zmienić prawo. Być może należy zwiększyć odpowiedzialność za realizację określonych działań nadzoru, wyznaczyć praktyki, które dadzą pożytek ostatecznemu odbiorcy sprawozdania – mówiła."

Pełną relację z tej debaty można znaleźć na stronie internetowej www.rp.pl