Wydarzenie odbyło się

Zapraszamy Państwa do wzięcia udziału w szkoleniu organizowanym przez Biuro Informacji Kapitałowych, adresowanym do Członków Zarządów i Rad Nadzorczych, Dyrektorów Finansowym, Pracowników Relacji Inwestorskich oraz Biur Zarządów w spółkach publicznych notowanych na GPW i New Connect.

Cel szkolenia:

Spotkanie ma na celu omówienie aktualnych problemów w wypełnianiu obowiązków informacyjnych i zbliżających się zmianach mogących rozwiązać te problemy.

Termin i data warsztatów:

15 stycznia 2015
DAGO Centrum, Budynek Rondo I na Rondzie ONZ Warszawa,
piętro II, sala konferencyjna 

Koszt:

850 zł + VAT/osoba*
760 zł + VAT/osoba* - koszt przy zgłoszeniu udziału dwóch lub więcej osób z tej samej instytucji

* Cena obejmuje udział w konferencji oraz materiały konferencyjne, lunch. Cena nie obejmuje noclegu.

Program szkoleń:

9.00 - 9.30 Rejestracja gości

09.30-11.30 Część I:

Bieżące problemy raportowania - obowiązki informacyjne oraz nowe regulacje.

11.30-11.45 Przerwa kawowa

11.45-13.45 Część II:

Raportowanie informacji niefinansowych, Komitet Audytu - nowe regulacje.

Prowadzący:

Ewa Jakubczyk-Cały - Prezes Zarządu PKF Consult
Mariusz Kuciński - Wiceprezes Zarządu PKF Consult

A. Raportowanie informacji niefinansowych oraz informacji o różnorodności

 • Cel wprowadzenia regulacji odnośnie raportowania informacji niefinansowych
 • Jakie podmioty będą objęte obowiązkiem raportowania
 • Zakres informacji niefinansowych, które będą musiały być raportowane:
 • kwestie środowiskowe
 • kwestie społeczne i pracownicze
 • kwestie poszanowania praw człowieka
 • kwestie przeciwdziałania korupcji i łapownictwu
 • niefinansowe kluczowe wskaźniki wyników związane z daną działalnością
 • opis modelu biznesowego
 • pozostałe zagadnienia
 • Zapewnienie obowiązku sprawdzenia przez biegłego rewidenta lub firmę audytorską

B. Wybrane zagadnienia nowych regulacji unijnych w zakresie obowiązków komitetów audytu

 • Synteza zmian regulacji versus obecne regulacje polskich ustaw
 • Komitety audytu - nowe regulacje
 • Procedura wyboru biegłego rewidenta i firmy audytorskiej
 • Zakazy łączenia usługi badania sprawozdań z innymi usługami
 • Odpowiedzialność dla jednostek zainteresowania publicznego, członków rad nadzorczych, komitetów audytu i biegłego rewidenta za sprawozdawczość
 • Nowe formy sprawozdań biegłego rewidenta dla komitetów audytu

13.45-14.15 Lunch

14.15-15.30 Część III:

Relacje z mediami i analitykami - codzienne problemy i praktyka.

Partnerom warsztatów jest:

  

Więcej szczegółów: link

Rejestracja na warsztaty: link