Nowe wydłużone terminy na spełnienie obowiązków z zakresu cen transferowych (Tarcza antykryzysowa 4.0)

Sejm uchwalił ostateczne brzmienie tzw. Tarczy antykryzysowej 4.0, która m.in. przedłuża terminy wypełnienia obowiązków dokumentacyjnych i sprawozdawczych w odniesieniu do cen transferowych.   

Zgodnie z Tarczą antykryzysową 4.0, termin na złożenie informacji o cenach transferowych (na formularzach TPR-C i TPR-P) oraz oświadczenia o sporządzeniu lokalnej dokumentacji cen transferowych, wydłużony został:

  • do dnia 31 grudnia 2020 r. – w przypadku gdy termin ten upływa w okresie od dnia 31 marca 2020 r. do dnia 30 września 2020 r.;
  • o 3 miesiące – w przypadku gdy termin ten upływa w okresie od 1 października 2020 r. do 31 stycznia 2021 r.