Komentarzy w artykule autorstwa Redaktor Anny Koper udzielała ekspert Ewa Jakubczyk - Cały, Biegły Rewident, Prezes PKF. Artykuł został opublikowany w dzienniku Gazety Giełdy 'Parkiet' 17-18 sierpnia 2013 r.

Czy jakość sprawozdań finansowych spółek z GPW poprawia się, czy nie, jakie kwestie stwarzają spółkom wciąż najwięcej kłopotów i wywołują najwięcej wątpliwości, a w związku z tym muszą być korygowane?

Spory problem w zakresie sprawozdań, spółki mają z zachowaniem obiektywizmu w ocenie ryzyka, dotyczy to zwłaszcza przesłanek dokonania odpisów aktualizujących wartość aktywów. To w zasadzie dość zrozumiałe, że chcą wierzyć, że problemy z odzyskaniem należności są przejściowe, że poziom wykorzystania mocy produkcyjnych obniżył się tylko przejściowo, co nie stanowi jeszcze podstawy trwałej utraty wartości.
W takim przypadku komunikacja z audytorem( i jego sceptycyzmem) inicjuje działania związane z windykacją, czy wytyczeniem przez zarząd nowych zadań i celów dla zwiększenia efektywności majątku.

Tworzy to jeszcze większą wartość dodaną badania i przeglądów sprawozdań, bo oprócz zwiększenia wiarygodności i transparentności sprawozdań dla akcjonariuszy następuje też czasami „ pobudzanie” zarządów do działań zwiększających wartość spółki.

Inne tematy to: zakres i jasność przekazu ujawnień wymaganych przez MSR, zwłaszcza w zakresie przyjętych metod szacunku rezerw i wartości godziwej nie notowanych instrumentów finansowych.

Na jakie kwestie w sprawozdaniach finansowych przede wszystkim uwagę powinni zwracać inwestorzy, żeby uniknąć ryzyka, że przeoczą jakieś niepokojące sygnały?

Kluczowe zagadnienia w tym zakresie to:

  • wskażniki zadłużenia i zagrożenia kontynuacji,
  • strumienie pieniężne kreowane z działalności operacyjnej ,jeżeli są one ujemne to w dłuższym lub krótszym okresie czasu ryzyko jest duże ryzyko,
  • poziom zobowiązań warunkowych ( ujawnienia są pozabilansowe), a ziszczenie się negatywnych zdarzeń w razie recesji jest prawdopodobne.

Czy udział spółek zmieniających audytora w danym roku będzie utrzymywał się w przedziale 15-20 proc., czy będzie się dalej zmniejszał i dlaczego?

W Polsce występuje znacznie więcej podmiotów uprawnionych (Firm audytorskich) badających sprawozdania jednostek zainteresowania publicznego niż w innych krajach europejskich. Liczba takich firm audytorskich również w Polsce ma tendencje zmniejszające się. Uważam, że jeszcze przez kilka lat udział spółek zmieniających audytora będzie duża.( nie mniejsza niż do tej pory). Materia rachunkowości i rewizji finansowej to trudne i pracochłonne zagadnienie, ryzyko audytora jest znaczne, a jego optymalizacja poprzez stałe zwiększanie kompetencji – kosztowne. Z drugiej strony również Komitety audytu spółek giełdowych zaczynają doceniać audyt i poszukują partnera asekurującego ryzyko członków rady nadzorczej i inwestorów.

Szybki kontakt 1/3

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości - skontaktuj się z nami. Odpiszemy lub oddzwonimy po zapoznaniu się z treścią formularza.

Administratorem Pani/Pana danych osobowych, w zależności od przedmiotu zapytania ofertowego, będzie PKF Consult Sp. z o.o. Sp. k., PKF BPO Sadowska – Malczewska Sp. k., PKF Tax&Legal Chamera Orczykowski Sp. k. lub Consult Sp. z o.o. wszystkie z siedzibą przy ul. Orzyckiej 6/1B, 02-695 Warszawa. Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu obsługi skierowanego zapytania. Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych, w tym o przysługujących Pani / Panu prawach oraz o danych kontaktowych Administratorów, znajduje się w naszej Polityce Prywatności.