Konsultacje Eksperta 24.01.08 - sprawozdanie Finansowe za 2007 r.

Uprzejmie informujemy o organizowanych przez PKF Consult bezpłatnych konsultacji w zakresie sprawozdania finansowego za 2007 rok.

Dyżur telefoniczny odbędzie się 24 stycznia 2008 roku (czwartek), w godz. 11.00 – 14.00 pod numerem telefonu 022 560 76 50.

Konsultacje prowadzi Pani Ewa Jakubczyk-Cały – Prezes Zarządu, biegły rewident.

Zachęcamy Państwa do wcześniejszego przesyłania pytań do eksperta na adres e-mail: audit@pkfconsult.com.pl z dopiskiem „konsultacje eksperta”. Odpowiedzi będzie można uzyskać telefonicznie w trakcie dyżuru.