Jak uniknąć ryzyka zakwalifikowania umowy B2B jako umowy o pracę

Samozatrudnienie staje się coraz powszechniejszą alternatywą dla współpracy w ramach umowy o dzieło lub umowy zlecenia, jednak stosunki handlowe, w której po jednej stronie znajduje się jednoosobowy przedsiębiorca, znajdują się pod czujną lupą organów podatkowych oraz ZUS.

Organy podatkowe mogą weryfikować umowy B2B, w szczególności kiedy w jednolitych plikach kontrolnych (JPK) pojawia się jeden kontrahent i zawsze ta sama kwota wynagrodzenia na rzecz indywidualnego przedsiębiorcy.

Istnieje ryzyko, że stosunki pomiędzy przedsiębiorcami zostaną uznane za obejście prawa, np. przy korzystaniu z warunków korzystnego opodatkowania, jak również z pominięciem stosunku pracy w sytuacji, kiedy relacje pomiędzy dwiema stronami spełniają kryteria do uznania takiego stosunku.