Artykuł autorstwa eksperta PKF (Ewa Jakubczyk-Cały - Biegły Rewident) został opublikowany w corocznym Rankingu Audytorów dziennika Rzeczpospolita w dniu 27 lutego 2013 r.

Podstawowym celem audytu sprawozdań finansowych jest potwierdzenie przez audytora wiarygodności informacji finansowej komunikowanej otoczeniu przez zarząd spółki o sytuacji majątkowej i osiągniętym wyniku finansowym w danym okresie.

Procedury rewizyjne prowadzone przez audytora obejmują szeroki zakres czynności związanych z poznaniem jednostki, identyfikacją ryzyk obciążających jednostkę, oceną systemów rachunkowości i systemów kontroli wewnętrznej, a także sporządzeniem wielu testów zgodności i wiarygodności, których celem jest potwierdzenie informacji finansowej. Audytor nie tylko pozyskuje te informacje, dokonuje także ich analizy posiłkując się zawodowym sceptycyzmem.

Ta niezależność osądu służy nie tylko podstawowym celom badania, stanowić może inicjację zmian w organizacji i zarządzaniu przedsiębiorstwem. Praktyką audytora jest, że identyfikacja obecnego stanu w określonym obszarze działania spółki analizowana jest również pod kątem ryzyka spółki i ryzyka badania finansowego. W efekcie – właśnie komunikacja między organami spółki a audytorem pozwoli na wykorzystanie rekomendacji wpływających na zwiększenie efektywności zarządzania i wzrost wartości spółki.  Dotyczy to zarówno zagrożeń obciążających spółkę w związku z niedoskonałością np. systemów kontroli wewnętrznej (ryzyko defraudacji), systemów rachunkowości (ryzyko błędnej sprawozdawczości), ale też bardziej niebezpiecznych dla funkcjonowania jednostki ryzyka płynności – często będącego pokłosiem braku informacji o ryzykach kontroli i systemów rachunkowości.

Oczywistym jest przecież, że prawie wszystkie procedury związane z pozyskaniem kapitału poprzez IPO, czy też na rynku NewConnect, czy emisja instrumentów dłużnych, wymagają również prac audytorskich. Zauważone więc w procedurze badania sprawozdań zapotrzebowanie na kapitał i alternatywne źródła jego pozyskania mogą być więc tematem dyskusji pomiędzy organami spółki a audytorem. To samo dotyczy efektywności zarządzania majątkiem trwałym obrotowym, czy analizy zasadności inwestycji.

Rekomendacje audytora mogą służyć nie tylko optymalizacji zagrożeń, ale także wykorzystaniu szans poprzez zmiany utartych, dawno nieanalizowanych procesów biznesowych.

Szybki kontakt 1/3

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości - skontaktuj się z nami. Odpiszemy lub oddzwonimy po zapoznaniu się z treścią formularza.

Administratorem Pani/Pana danych osobowych, w zależności od przedmiotu zapytania ofertowego, będzie PKF Consult Sp. z o.o. Sp. k., PKF BPO Sadowska – Malczewska Sp. k., PKF Tax&Legal Chamera Orczykowski Sp. k. lub Consult Sp. z o.o. wszystkie z siedzibą przy ul. Orzyckiej 6/1B, 02-695 Warszawa. Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu obsługi skierowanego zapytania. Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych, w tym o przysługujących Pani / Panu prawach oraz o danych kontaktowych Administratorów, znajduje się w naszej Polityce Prywatności.