II Kongres Zarządów Spółek "Kapitał z giełdy" 6 - 7.10.2011 r.

PKF Consult jest partnerem merytorycznym II Kongresu Zarządów Spółek "Kapitał z Giełdy", organizowanego przez portal IPO.pl.Tematyka zeszłorocznego Kongresu skierowana była głównie do przedsiębiorców zainteresowanych debiutem. W tym roku poszerzamy ofertę o tematy, które mogą zainteresować także przedsiębiorców już notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych. W polu naszego zainteresowania ponownie znajdzie się rynek główny GPW, rynek alternatywny NewConnect oraz rynek dłużnych papierów wartościowych Catalyst.

Prelegent PKF:

 

Wiceprezes Zarządu PKF Consult, biegły rewident, absolwent Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie,. Związany z firmą PKF Consult od początku jej istnienia. Przez te lata kierował organizacją Działu Audytu, gdzie specjalizował się w badaniach skonsolidowanych sprawozdań finansowych dużych grup kapitałowych. Jest twórcą arkuszy informacyjno-kalkulacyjnych z zakresu badania sprawozdań finansowych. Sprawuje nadzór, koordynuje oraz organizuje prace związane z badaniem sprawozdań finansowych. Wykładowca na wyższych uczelniach i seminariach z tematyki skonsolidowanych sprawozdań finansowych dużych grup kapitałowych.

Prelegent PKF przedstawi temat "Jak sporządzać i analizować dokument informacyjny/prospekt emisyjny spółki planującej debiut ".

Organizator:

Portal IPO.pl

Termin i miejsce:

6-7.10.2011 r. Zegrze pod Warszawą (Hotel 500)

Program: informacje o programie i szczegółach dotyczących seminarium znajdują się pod poniższym  linkiem:

PROGRAM

 Więcej informacji można znaleźć na stronie www.ipo.pl .