Grupa PKF Consult Legal Disclaimers

PKF Consult Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Sp. k.

PKF Consult Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. wchodzi w skład Grupy PKF Consult, do której należą również PKF BPO Consult Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. oraz PKF Tax&Legal Chamera Orczykowski Spółka komandytowa.

PKF Consult Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. jest firmą członkowską rodziny firm PKF International Limited, rodziny niezależnych pod względem prawnym firm, i nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności ani zobowiązań za działania lub zaniechania działań przez jakąkolwiek firmę członkowską i/lub firmę korespondencyjną bądź firmy członkowskie i/lub korespondencyjne.

PKF BPO Consult Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k.

PKF BPO Consult Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. wchodzi w skład Grupy PKF Consult, do której należą również PKF Consult Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. oraz PKF Tax&Legal Chamera Orczykowski Spółka komandytowa.

PKF BPO Consult Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. wchodzi w skład Grupy PKF Consult w Polsce, której jednostka dominująca PKF Consult Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. jest firmą członkowską rodziny firm PKF International Limited, rodziny niezależnych pod względem prawnym firm, i nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności ani zobowiązań za działania lub zaniechania działań przez jakąkolwiek firmę członkowską i/lub firmę korespondencyjną bądź firmy członkowskie i/lub korespondencyjne.

PKF Tax&Legal Chamera Orczykowski Spółka komandytowa

PKF Tax&Legal Chamera Orczykowski Spółka komandytowa wchodzi w skład Grupy PKF Consult, do której należą również PKF Consult Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. oraz PKF BPO Consult Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k.

PKF Tax&Legal Chamera Orczykowski Spółka komandytowa wchodzi w skład Grupy PKF Consult w Polsce, której jednostka dominująca PKF Consult Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. jest firmą członkowską rodziny firm PKF International Limited, rodziny niezależnych pod względem prawnym firm, i nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności ani zobowiązań za działania lub zaniechania działań przez jakąkolwiek firmę członkowską i/lub firmę korespondencyjną bądź firmy członkowskie i/lub korespondencyjne.