Fuzje i przejęcia (M&A)

Połączenie przedsiębiorstw to, z reguły, dobry wybór drogi rozwoju. Ale warto ten proces dobrze przygotować bowiem tylko wtedy można się spodziewać oczekiwanej synergii.

Połączenie przedsiębiorstw to, z reguły, dobry wybór drogi rozwoju. Ale warto cały proces M&A dobrze przygotować bowiem tylko wtedy można się spodziewać oczekiwanych efektów.

Mając przed sobą perspektywę transakcji kapitałowej pojawia się wiele pytań – My odpowiemy na wszystkie. Bez względu na specyfikę transakcji, kompleksowo obsługujemy cały proces M&A z korzyścią dla naszych Klientów. Są to najczęściej:

Łączenie podmiotów gospodarczych

Fuzja przedsiębiorstw to połączenie dwóch lub więcej podmiotów w jedną Spółkę i może być dokonane przez:

  • przeniesienie całego majątku spółki (przejmowanej) na inną spółkę (przejmującą) za udziały lub akcje, które spółka przejmująca wydaje wspólnikom spółki przejmowanej (łączenie się przez przejęcie),
  • zawiązanie spółki kapitałowej, na którą przechodzi majątek wszystkich łączących się spółek za udziały lub akcje nowej spółki (łączenie się przez zawiązanie nowej spółki).

Kiedy jeden z łączonych podmiotów jest spółką zagraniczną, mamy do czynienia z transgranicznym łączeniem spółek kapitałowych.

Motywy M&A są bardzo różne, najczęściej są to realizowana strategia rozwoju i budowania wartości Spółki, uzyskanie efektu synergii bądź dostępu do nowych rynków i technologii, a nawet koncesji i licencji.

Sprzedaż przedsiębiorstwa

Sprzedaż przedsiębiorstwa przez dotychczasowych właścicieli jest dokonywana w celu wyjścia z inwestycji i realizacji zysków. Może być kierowana do inwestora branżowego lub finansowego, a także do inwestorów indywidulanych w drodze oferty prywatnej lub oferty publicznej, również poprzez IPO.

Pozyskanie inwestora strategicznego

Pozyskanie inwestora kapitałowego na potrzeby realizacji przedsięwzięcia rozwojowego odbywa się przez sprzedaż części przedsiębiorstwa poprzez emisję dodatkowych udziałów lub akcji. Podobnie jak sprzedaż całego podmiotu, może być kierowana do inwestora branżowego lub finansowego, a także do inwestorów indywidulanych w drodze oferty prywatnej lub oferty publicznej, również poprzez IPO.

Wykup managerski

Wykup managerski (Management Buy Out - MBO) ma miejsce wtedy kiedy przejęcie własności nad przedsiębiorstwem dokonuje Zarząd Spółki w celu restrukturyzacji i zwiększenia wartości Spółki. Jest on bardzo często związany z wykupem lewarowanym.

Wykup lewarowany

Wykup lewarowany (Leverage Buy Out – LBO) jest przejęciem przedsiębiorstwa, za pomocą finansowania kapitałem dłużnym. Najczęściej jest to kredyt bankowy. Udział finansowania dłużnego w wykupie  przedsiębiorstwa może sięgnąć nawet 90% wartości transakcji.

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości - skontaktuj się z nami. Odpiszemy lub oddzwonimy po zapoznaniu się z treścią formularza.

Imię i nazwisko: *
Stanowisko:
Firma: *
Uwagi/Pytania:
Skąd dowiedzieli się Państwo o PKF?: *


E-mail **:
Telefon **:
Wyrażam zgodę na otrzymywanie od PKF Consult Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k. z siedzibą przy ul. Orzyckiej 6 lok. 1B w Warszawie informacji handlowych drogą elektroniczną na podany adres poczty elektronicznej, zgodnie z art. 10 ust 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 oświadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U z 2002 , Nr 144, poz. 1204 z późn. zm).
Stosownie do brzmienia art.172 ustawy z dnia 16 lipca 2004 prawo telekomunikacyjne (Dz.U z 2017,poz. 1907), wyrażam zgodę PKF Consult Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. z siedzibą przy ul. Orzyckiej 6 lok. 1B w Warszawie na korzystanie dla celów marketingu bezpośredniego wykonywanego telekomunikacyjnie z urządzenia końcowego (telefon).
Jeśli chcesz otrzymywać newsletter od PKF Consult, zaakceptuj Regulamin. Udzielenie zgody jest dobrowolne i można ją w dowolnym momencie wycofać przesyłając oświadczenie na adres mailowy: iod@pkfpolska.pl
* pola obowiązkowe do uzupełnienia
* telefon lub adres e-mail - wymagane jedno z dwóch pól
Zapoznaj się z naszą Polityką Prywatności