Elektroniczne postępowania przed KRS już dziś!

Informujemy, że w dniu 1 lipca br. weszły w życie przepisy ustawy z dnia 26 stycznia 2018 r. o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 398 z późn. zm.; dalej: „Ustawa o zmianie KRS”), dotyczące pełnej elektronizacji postępowania przed sądami rejestrowymi. 

W pełni elektroniczny Krajowy Rejestr Sądowy jest zwieńczeniem zmian, które są wdrażane systematycznie od roku 2018 r.

Elektroniczne postępowanie rejestrowe oraz dalsze korzystanie z nowego systemu jest obligatoryjne dla przedsiębiorców. Dobrowolnie z systemu będą mogły skorzystać stowarzyszenia, organizacje społeczne, fundacje czy publiczne zakłady opieki zdrowotnej.

Od dnia dzisiejszego wszystkie wnioski do rejestru przedsiębiorców KRS są składane elektronicznie. Jak informuje Ministerstwo Sprawiedliwości, jest to przełomowe rozwiązanie, które ma stanowić ułatwienie dla przedsiębiorców, aby wszystkie sprawy związane z rejestrem mogłyby zostać przez nich załatwione szybko i wygodnie przez Internet. Dodatkowo, dzięki nowym rozwiązaniom technicznym, zminimalizowana została możliwość popełnienia błędów we wnioskach do rejestru.

Dostęp do systemu „Portal Rejestrów Sądowych” znajduje się pod następującym adresem internetowym https://prs.ms.gov.pl/.