Co zrobić ze spółką komandytową jeszcze w 2020 roku?

Dnia 30 listopada 2020 r. w Dzienniku Ustaw opublikowana została ustawa wprowadzająca jedną z najistotniejszych od kilku lat zmian w zakresie opodatkowania spółek.

Nowe przepisy przewidują opodatkowanie podatkiem dochodowym od osób prawnych spółek komandytowych, a także – w określonych przypadkach – spółek jawnych, które do tej pory funkcjonowały jako spółki transparentne podatkowo. Zmiany wprowadzają rewolucję w życiu wspólników około 40 tysięcy spółek komandytowych zarejestrowanych w Polsce. Końcówka (już i tak niełatwego) roku 2020 upływa im pod znakiem wielu pytań, wątpliwości i kiełkujących planów działania.